logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Skarszewach

Skarszewy
Skarszewy
Publikowane:
W poniedziałek, 15 marca odbyło się pierwsze spotkanie z Miastem i Gminą Skarszewy w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu ze strony Gminy Skarszewy uczestniczyli: Jacek Pauli (Burmistrz Skarszew), Marcin Byczkowski (Sekretarz), Katarzyna Warkocka (naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości), Andrzej Janikowski (naczelnik Wydziału Inwestycyjnego), oraz Barbara Jaszczuk-Skolimowska i Aleksandra Nowicka (projektanci Studium, Biuro Urbanistyczne DOM).

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca dyrektora PBPR), Maciej Nowakowski (zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Anna Łoziak (kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert (kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Powodem przystąpienia do Zmiany Studium była dezaktualizacja obowiązującego dokumentu, duża ilość jego fragmentarycznych zmian oraz dopasowanie dokumentu do obecnej sytuacji prawnej. Wymagana była również aktualizacja względem inwestycji realizowanych w Gminie, takich jak 3 osiedla mieszkaniowe, farmy fotowoltaiczne, linia najwyższego napięcia 400kV oraz inwestycje drogowe. Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego wymienili najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do Miasta i Gminy Skarszewy, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. Tematy poruszone na spotkaniu dotyczyły kształtowania zwartych struktur osadniczych oraz zapewnienia minimalnego dostępu do usług publicznych przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, wykorzystania terenów zdegradowanych i terenów o niskich klasach gruntów przy realizacji inwestycji gospodarczych oraz zapewnienia dobrego połączenia siecią korytarzy ekologicznych Obszarów Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy i Doliny Wietcisy.

Dialog Terytorialny w Skarszewach

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60