logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Opublikowano w .
Publikowane:

W poniedziałek 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyło się drugie, ostatnie (dotyczące projektu Studium) spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego z gminą Nowa Wieś Lęborska.

W spotkaniu, ze strony gminy udział wzięli: Ryszard Wittke – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, pracownicy urzędu gminy oraz projektanci studium.
Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP), Grażyna Kubicz – kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Anna Golędzinowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), oraz Elżbieta Pomierski (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), pełniąca funkcję Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego.

Najważniejsze zmiany wynikające z projektu Studium, omówione podczas spotkania, dotyczyły rozwoju terenów mieszkaniowych. Nowa Wieś Lęborska jest typem gminy obwarzankowej, która jest silnie urbanizowana w związku z bliskim sąsiedztwem ośrodka miejskiego. Aby mieć większą kontrolę nad tymi procesami gmina podejmuje kroki w celu zwiększenia udziału terenów objętych planami miejscowymi, co skutkuje ograniczeniem inwestowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W rozwoju gospodarczym gminy planuje się  wykorzystanie obiektów popegeerowskich na cele gospodarcze oraz rozwój infrastruktury turystycznej w okolicy jeziora Lubowidzkiego i Małoszycach. W przygotowanym projekcie dokumentu zostały uwzględnione korytarze infrastruktury energetycznej, niezbędne do przesyłu energii z potencjalnej elektrowni jądrowej oraz gazociąg wysokiego ciśnienia do Łeby.

Przedyskutowane również zostały kwestie środowiskowe i kulturowe, związane z zachowaniem ciągłości ekosystemów leśnych i dolinnych oraz ewentualnością utworzenia Lęborskiego Parku Krajobrazowego.

Dialog Terytorialny w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60