logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Kosakowo

Publikowane:

W poniedziałek, 21 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Kosakowo

W spotkaniu Gminę Kosakowo reprezentowali: Marcin Majek – Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki – z-ca Wójta Gminy Kosakowo, Filip Sokołowski – Projektant Studium (Urban Consulting) oraz Iwona Piwońska (Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski (Zastępca przewodniczącego Zespołu SWP, Dyrektor PBPR), Anna Błażewicz-Stasiak (Zastępca Dyrektora PBPR), Maciej Nowakowski (Zastępca przewodniczącego zespołu SWP, Dyrektor Departamentu rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Jarosław Czochański (Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR), Dominik Muła (Pracownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR), Jędrzej Kluska (Pracownik Departamentu rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP) oraz Włodzimierz Kuczabski (Pracownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Sekretarz Zespołu DT). 

Głównym powodem podjęcia przez Gminę decyzji o przystąpieniu do uchwalenia nowego Studium było sporządzenie Oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz wynikająca z niej konieczność zredukowania terenów rozwojowych zabudowy mieszkaniowej, z powodu ich nadpodaży. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o etapowaniu terenów zabudowanych, co pozwoli na bardziej zrównoważony rozwój, a także na ochronę cennych panoram widokowych. Poruszone zostały również tematy dotyczące inwestycji w fotowoltaikę na rozdrobnionych terenach łąk w kierunku Mrzezina, a także kolejnych etapów realizacji przystani Ekomarina w Rewie. Zagadnienia ochrony środowiska dotyczyły zachowania ciągłości korytarza ekologicznego przy części Mościch Błot na południe od Ekomariny, a także następstw utworzenia Krajobrazu Priorytetowego na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki.

Dialog Terytorialny z Gminą Kosakowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60