logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Władysławowo

Opublikowano w .
Publikowane:

W dniu 6 lutego 2019 roku został przeprowadzony Dialog Terytorialny z gminą Władysławowo.

Na spotkaniu gminę Władysławowo reprezentowali: Roman Kużel – Burmistrz, Kamil Pach – zastępca Burmistrza, Tomasz Staszewski – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, Arleta Kartasińska – inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej. Ze strony biura urbanistycznego w spotkaniu uczestniczyli: główny projektant studium Aleksandra Piskorska (Biuro Urbanistyczne PPP sp. z o. o.), projektant Tadeusz Mendel (zagadnienia komunikacji) oraz projektant Joanna Jankowska.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Barbara Lewicka (Referat Gospodarki Przestrzennej DRRP UMWP), Jarosław Czochański – kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Anna Łoziak – kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) oraz Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, istotne do ujęcia w studium gminy, dotyczące m.in.: dostępności transportowej gminy, w tym wzmocnienia roli transportu zbiorowego, rozwoju funkcji turystycznej Portu Morskiego, ograniczania negatywnych skutków rozlewania się zabudowy oraz objęcia Jastrzębiej Góry statusem uzdrowiska.

Dialog Terytorialny w Gminie Władysławowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60