logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Cewice

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek, 30 maja odbyło się drugie spotkanie z gminą Cewice w ramach Dialogu Terytorialnego.

Gminę Cewice na spotkaniu reprezentowali: Jerzy Bańka – Wójt Gminy, Grzegorz Marecki – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji, oraz Projektanci Studium: Maria Jurczyszyn i Wojciech Brzuchalski. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, jak i Referatu Gospodarki Przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

Na spotkaniu omówione zostały ustalenia wynikające z pierwszego spotkania w ramach Dialogu Terytorialnego, a także problemy które się pojawiły w trakcie sporządzania projektu Studium. W nowym dokumencie zostały uwzględnione zagadnienia, które zawarte są w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, m. in. zachowanie zwartego układu osadniczego, zapewnienie dostępu do podstawowych usług publicznych, rozwój sieciowych usług turystycznych i infrastruktury transportowej, zachowanie ciągłości regionalnego systemu ekologicznego, w tym zasady zabudowy w granicach korytarzy ekologicznych. Głównym problemem, z którym zmierzyli się projektanci w trakcie sporządzenia projektu Studium była nadpodaż terenów mieszkaniowych, co spowodowało konieczność ograniczenia powierzchni przeznaczonej pod ten typ zabudowy w nowym dokumencie.

Dialog Terytorialny w Gminie Cewice

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60