logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem Władysławowo

Opublikowano w .
Publikowane:

W poniedziałek, 5 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego Władysławowo odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego
Gminę Władysławowo na spotkaniu reprezentowali: Kamil Pach – Zastępca Burmistrza Gminy, Karol Wrosz – Główny specjalista ds. urbanistyki w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej (RGNiGP), Michał Ruth – Główny specjalista ds. urbanistyki w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej (RGNiGP), Bartosz Płociennik – Kierownik oddziału, główny specjalista w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, Aleksandra Piskorska – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – główny projektant studium, Tadeusz Mendel – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – projektant studium (zagadnienia komunikacji), Joanna Jankowska – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – projektant studium oraz Justyna Breś – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – projektant studium.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR (z-ca przewodniczącego zespołu DT), Maciej Nowakowski – z-ca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przestrzennego (UMWP), Jarosław Czochański – Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Ewa Mączka – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR  (w zastępstwie Sekretarza Zespołu DT)
Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, z istotnym naciskiem na uwarunkowania środowiskowe gminy.

W projekcie znalazły się nowe ustalenia dotyczące m.in. granic korytarzy ekologicznych, projektowanego rezerwatu przyrody Lisi Jar, a także planowanej infrastruktury wzdłuż szlaku kajakowego na Czarnej Wdzie. Dodatkowo, zostały omówione tematy związane z projektowaną obwodnicą Władysławowa i ponadlokalnym węzłem integracyjnym przy odcinku drogi Via Maris.

Dialog Terytorialny z Miastem Władysławowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60