logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Prabuty

Opublikowano w .
Publikowane:

We wtorek 18 września 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z miastem i gminą Prabuty.
Po stronie gminy Prabuty w dialogu uczestniczyli: Marek Szulc (Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty), Wojciech Dołęgowski (Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty), pracownicy Urzędu Agata Liberacka i Dorota Król oraz projektanci studium Łukasz Piskurewicz (Biuro projektowe Planisfera w Grudziądzu).

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, Mateusz Richert (sekretarz Zespołu), Anna Łoziak (kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu) oraz Maciej Nowakowski (kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, takie jak m.in.: kształtowania sieci osadniczej, w tym problemów kształtowania zabudowy letniskowej i rekreacyjnej w pobliżu jezior na obszarach chronionego krajobrazu, zabezpieczenia terenów o potencjale inwestycyjnym, zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz ewentualnego przebiegu obwodnicy Prabut.

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Prabuty

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60