logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Wydarzenia

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz …

Podsumowanie warsztatów dotyczących zastosowania systemów informacji geograficznej w procesach rewitalizacji pomorskich gmin

| Konrad Młynarczyk
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w prowadzeniu analiz służących identyfikacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji było przedmiotem warsztatów, które zostały zorganizowane…

Podsumowanie pierwszej edycji wykładów dotyczących przestrzeni publicznej

| Katarzyna Olechnowicz
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne i społeczna odpowiedzialność jako istotny element kształtowania tej przestrzeni. Zatracanie lokalnej tożsamości poprzez unifikację przestrzeni publicznej i c…

Zaproszenie na seminarium o kształtowaniu przestrzeni publicznej

| Konrad Młynarczyk
Wykładem profesora Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej zwieńczona zostanie letnia edycja nowego cyklu seminariów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, które zorganizowane zostały we…

Ogłaszamy postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji dla nowych połączeń drogowych

| Konrad Młynarczyk
W dniu 13 czerwca 2022 roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców opracowań dotyczących nowych odcinków dróg w województwie pomorski…

Rozpoczynają się prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Projekt ten uwzględnia uwagi złożone w toku konsult…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1673). Obszar Chronionego Kra…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

| Katarzyna Olechnowicz
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy planowania przestrzennego zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych inn…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

| Konrad Młynarczyk
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną dyskusję dotyczącą kształtowania przestrzeni publicznej. Dyskusja ta jest jednym z elementów współpr…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60