logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Konferencja “Krajobraz w nauce, praktyce
i edukacji”

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu obchodzony 20 października jest okazją do kolejnej, corocznej debaty o potrzebie ochrony i zrównoważonego kształtowania walorów krajobrazów. Krajobraz to bowiem pojęcie wieloznaczne, wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, a każda z nich nadaje mu nieco inne znaczenie.

W tym roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego wraz z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają w dniach 19-20 października na konferencję poświęconą tematyce krajobrazowej w ujęciu naukowym, praktycznym i edukacyjnym.


Tematyka konferencji

Temat konferencji jest niezwykle aktualny, a zetknięcie tych trzech ujęć: badań naukowych o krajobrazie, tego jak zagadnienia krajobrazowe są realizowane w edukacji i jakie to ma odzwierciedlenie w praktyce jest niezwykle interesujące i może stanowić podstawę wspólnych działań w przyszłości. Krajobraz jest bowiem naszym wspólnym dobrem i każdy z nas odpowiedzialny jest za jego ochronę. Ważne jest więc, aby podstawą wszelkich działań było traktowanie krajobrazu jako wartości i zasobu, który należy chronić i zaraz właściwie kształtować. Konferencja będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami, problemami i sukcesami związanymi z problematyką krajobrazu. Będzie także przestrzenią do rozmów o tym w jaki sposób edukować młodych ludzi, przyszłych ekspertów i praktyków w tej dziedzinie.

Dzień pierwszy konferencji

19 października 2023 roku

Przestrzeń transformacji – transformacja przestrzeni

Obejmuje dwie sesje panelowe poświęcone zarządzaniu przestrzenią i krajobrazem. Celem pierwszego dnia konferencji jest wspólna dyskusja z samorządami i różnymi instytucjami nad praktycznym ujęciem krajobrazu. Ład przestrzenny, presja inwestycyjna czy chaos wizualny to część zagadnień, które zostaną poruszone w panelach dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi z całej Polski. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konkretne działania mające na celu właściwe kształtowanie otaczającej nas przestrzeni, w tym podejście partycypacyjne angażujące lokalne społeczności.

Dzień drugi konferencji

20 października 2023 roku

Nauka, praktyka, edukacja – potrzeby i doświadczenia

Obejmuje otwierającą sesję panelową poświęconą nauczaniu o krajobrazie na różnych kierunkach studiów i w różnym ujęciu oraz sesje referatowe w trzech panelach – “Krajobraz w nauce”, “Krajobraz w praktyce” i “Krajobraz w edukacji”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wygłoszenia referatów w jednym z trzech wskazanych paneli.


Lokalizacja: Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego 

Termin nadsyłania zgłoszeń z tematami referatów: 31 sierpnia 2023 rok

Termin nadsyłania zgłoszeń (bez referatu): 30 września 2023 rok


Rada Naukowa

dr hab. Joanna Angiel (WGiSR, UW), dr hab. Jarosław Balon prof. UJ (IGiGP UJ), dr hab. Agata Cieszewska prof. SGGW (IIŚ SGGW), dr hab. Jarosław Czochański prof. UG (IGS-EiGP UG), dr hab. inż. arch. Anna Górka prof. PG (WA PG), dr hab. Adam Hibszer Prof. UŚ (IGS-EiGP, UŚ),  hab. Agnieszka Latocha-Wites prof.UWr (IGiRR UWr), dr hab. Bogna Lipińska (WAIiS, SANS), Prof. dr hab. Andrzej Macias (WNGiG UAM), Prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski (WA PK), dr hab. Iwona Piotrowska prof. UAM (WNGiG, UAM), dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. UKW (WNG, UKW)


Rada programowa i Komitet organizacyjny

Jarosław Czochański (IGS-EiGP UG) – kierownik konferencji, Karolina Duljas (PBPR), Sylwia Horska-Schwarz (IGS-EiGP UG), Mariusz Kistowski (IGS-EiGP UG), Barbara Korwel-Lejkowska (IGS-EiGP UG), Anna Łoziak (PBPR), Ewa Mączka (PBPR), Katarzyna Olechnowicz (PBPR), Jakub Pietruszewski (PBPR), Bartosz Pępek (PBPR), Joanna Poczobut (IGS-EiGP UG), Marcin Połom (IGS-EiGP UG), Teresa Sadoń-Osowiecka (IGS-EiGP UG), Wojciech Staszek (IGS-EiGP UG), Alicja Zawadzka (IGS-EiGP UG)

Wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60