logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

Publikowane:

„Krajobraz. Doświadczam w pełni” to hasło tegorocznego Dnia Krajobrazu. Każde działanie człowieka – życie, wypoczynek, praca – odbywa się w krajobrazie. Krajobraz otacza nas, wywierając wpływ na nasze codzienne życie. Jest przestrzenią i zjawiskiem, wartością i zasobem rozwoju. Doświadczamy go świadomie lub nie, badamy, użytkujemy i kształtujemy. Krajobraz jest wartością odziedziczoną po przodkach i pozostawioną następnym pokoleniom. Jego piękno lub brzydota, zachowanie lub degradacja zależą od nas samych.

Od wielu lat Województwo Pomorskie prowadzi działania promujące jego walory krajobrazowe zachęcające do ich poznawania, ochrony i zrównoważonego wykorzystania. Po raz trzeci samorząd województwa włącza się też w obchody Dnia Krajobrazu, którego organizatorem jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Działania samorządu województwa ukierunkowane są jednak nie tylko na popularyzację problematyki krajobrazowej i tworzenie warunków dla ochrony zróżnicowania krajobrazowego, ale także na realizację działań ustawowych w tym zakresie. Jednym z takich działań jest ocena i waloryzacja przestrzeni regionu, których wynikiem będzie audyt krajobrazowy. Działania te są bezpośrednim skutkiem przyjęcia oraz ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – pierwszej międzynarodowej konwencji poświęconej wyłącznie sprawom krajobrazu.

Audyt krajobrazowy, realizowany zgodnie z wymogami ustawowymi, stanowi także doświadczanie krajobrazu, służy jego poznaniu, opisaniu i wskazaniu najcenniejszych, niezdegradowanych i ważnych dla regionu obszarów, dla których należy określić warunki ich zachowania i wykorzystania. Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu są więc doskonałą okazją, aby po raz pierwszy w tak szerokim gronie przedstawić główne założenia, uwarunkowania i pierwsze wyniki audytu krajobrazowego. Wyniki te będą znajdowały odzwierciedlenie w instrumentach planowania miejscowego, wzmacniając istniejące już narzędzia ochrony oraz kształtowania krajobrazu. Część rekomendacyjna audytu, jak i cała dokumentacja zgromadzona w toku prac nad tym dokumentem, będą mogły także stanowić punkt wyjścia do różnego rodzaju inicjatyw mających na celu wzmocnienie ochrony walorów krajobrazowych Pomorza

Zespół sporządzający audyt krajobrazowy podzieli się również swoimi doświadczeniami z prac terenowych oraz refleksją nad stanem otaczającej nas przestrzeni . Zwieńczeniem spotkania będzie natomiast wystąpienie prof. Lidii Wolskiej i prof. Magdaleny Błażek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat doświadczania krajobrazu w kontekście zdrowia i jakości życia. Są to zagadnienia często pomijane, a w kontekście problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym społeczeństwa jak i zachodzących zmian klimatycznych, niezwykle ważne i wymagające szerszej dyskusji.

Konferencja pn. “Doświadczanie krajobrazu. Oczekiwania – perspektywy – realia” odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Gdańsku, przy ulicy Augustyńskiego 1 w sali „Niebo Polskie”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy potwierdzić swój udział do dnia 31 października 2022 roku na adres: krajobraz@pbpr.pomorskie.pl.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60