logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Aktualne projekty

Dialog Terytorialny z Gminą Osieczna

| Włodzimierz Kuczabski
W czwartek, 16 września odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Osieczna (w trybie zdalnym) Gminę Osieczna na spotkaniu reprezentowali: Piotr Jędrzejewski – Zastępca Wójta/Kier…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa nowe obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy oraz Bielawski …

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

| Włodzimierz Kuczabski
W środę, 8 lipca odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Czersk w trybie zdalnym W spotkaniu ze strony Gminy Czersk uczestniczyli: Anna…

Dialog Terytorialny z Miastem Kwidzyn

| Włodzimierz Kuczabski
W środę, 30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Miastem Kwidzyn W spotkaniu Miasto reprezentowali: Mirosław Góralski – architekt miasta,…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

| Katarzyna Olechnowicz
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”. W spotkaniu wzięli udział…

Podsumowanie badania dotyczącego krajobrazu województwa pomorskiego

| Konrad Młynarczyk
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa są zobowiązane do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomo…

Dialog Terytorialny z Gminą Kosakowo

| Włodzimierz Kuczabski
W poniedziałek, 21 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Kosakowo W spotkaniu Gminę Kosakowo reprezentowali: Marcin Majek – Wójt Gmi…

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

| Włodzimierz Kuczabski
W poniedziałek, 17 maja odbyło się pierwsze spotkanie z Gminą Czersk w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Anna Firek-Witkowsk…

Dialog Terytorialny z Gminą Subkowy

| Włodzimierz Kuczabski
W środę, 12 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Subkowy w trybie zdalnym W spotkaniu Gminę Subkowy reprezentowali: Daniel Kacz…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60