logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Aktualne projekty

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz …

Podsumowanie pierwszej edycji wykładów dotyczących przestrzeni publicznej

| Katarzyna Olechnowicz
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne i społeczna odpowiedzialność jako istotny element kształtowania tej przestrzeni. Zatracanie lokalnej tożsamości poprzez unifikację przestrzeni publicznej i c…

Ogłaszamy postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji dla nowych połączeń drogowych

| Konrad Młynarczyk
W dniu 13 czerwca 2022 roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców opracowań dotyczących nowych odcinków dróg w województwie pomorski…

Rozpoczynają się prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Projekt ten uwzględnia uwagi złożone w toku konsult…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1673). Obszar Chronionego Kra…

Dialog Terytorialny z Gminą Łęczyce

| Włodzimierz Kuczabski
W środę, 2 marca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Łęczyce (w trybie zdalnym) W spotkaniu Gminę reprezentowali: Sabina Marciniak (Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospo…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele g…

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

| Bartosz Pępek
W dniu 3 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. W woje…

Trwają prace nad audytem krajobrazowym województwa pomorskiego

| Katarzyna Olechnowicz
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomo…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60