logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Aktualne projekty

Podsumowanie badania dotyczącego krajobrazu województwa pomorskiego

| Konrad Młynarczyk
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa są zobowiązane do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomo…

Dialog Terytorialny z Gminą Kosakowo

| Włodzimierz Kuczabski
W poniedziałek, 21 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Kosakowo W spotkaniu Gminę Kosakowo reprezentowali: Marcin Majek – Wójt Gmi…

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

| Włodzimierz Kuczabski
W poniedziałek, 17 maja odbyło się pierwsze spotkanie z Gminą Czersk w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Anna Firek-Witkowsk…

Dialog Terytorialny z Gminą Subkowy

| Włodzimierz Kuczabski
W środę, 12 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Subkowy w trybie zdalnym W spotkaniu Gminę Subkowy reprezentowali: Daniel Kacz…

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Bielawskiego oraz Doliny Rzeki Płutnicy i przekazał je do uzgodnień z w…

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

| Konrad Młynarczyk
Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu
Skarszewy

Dialog Terytorialny w Skarszewach

| Włodzimierz Kuczabski
W poniedziałek, 15 marca odbyło się pierwsze spotkanie z Miastem i Gminą Skarszewy w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego. W spotkaniu ze strony Gminy Skarszewy uczestnic…

Dialog Terytorialny z Gminą Damnica

| Bartosz Pępek
We wtorek, 17 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie z Gminą Damnica w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego. W spotkaniu ze strony Gminy Damnica uczestniczyli: Jolanta Rek…

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Czarne

| Admin
We wtorek, 27 października br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Czarne. Spotkanie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym. Gmi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60