logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty

Publikowane:

Oprócz nagrody głównej w konkursie przyznano również nagrody dla najlepszej pracy wyłonionej w każdej z trzech pozostałych kategorii konkursowych, osiem wyróżnień oraz nagrodę i wyróżnienie specjalne.

Nadsyłane prace konkursowe

W konkursie wpłynęło łącznie 869 autorskich fotografii spełniających warunki formalne. Prace zgłaszane były w czterech kategoriach. Najwięcej z nich, aż 530 – co stanowi ponad połowę wszystkich zgłoszeń – nadesłano w kategorii „krajobraz – przyroda” prezentującej zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych. Popularną kategorią okazała się również „krajobraz – architektura i urbanistyka” promująca układy, obiekty oraz detale architektoniczne, w której zgłoszono 225 fotografii. Zdecydowanie bardziej wymagającymi kategoriami okazały się „krajobraz – kultura i tradycja regionu” – 66 zgłoszonych fotografii oraz „krajobraz – z lotu ptaka”, w ramach której wpłynęło 48 prac konkursowych.

Duża część prac konkursowych prezentowała charakterystyczne elementy krajobrazu nadmorskiego, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe. Wśród zdjęć „architektonicznych” dominowały gdańskie obiekty – te bardziej, jak i mniej znane. Autorzy chętnie zgłaszali kadry nasycone kolorystką wschodzącego lub zachodzącego słońca, ale były również prace monochromatyczne, stonowane. Niektórzy prezentowali szerokie, pejzażowe kadry, inni skupiali się na detalu, kompozycji, fakturze. Otrzymaliśmy zdjęcia zarówno od osób zajmujących się fotografią jak i od amatorów, którzy chcieli podzielić się swoim spojrzeniem na pomorski krajobraz. Analizując szeroki przekrój zgłoszonych prac można powiedzieć, że spojrzenie to jest bardzo zróżnicowane, co w połączeniu z dużym zainteresowaniem konkursem liczonym liczbą zgłoszonych prac jest wyraźnym sygnałem, że temat krajobrazów Pomorza z pewnością nie jest obojętny. Dla nas – organizatora konkursu, a jednocześnie zespołu przygotowującego audyt krajobrazowy województwa pomorskiego jest to bardzo ważny i pozytywny sygnał.

Przebieg prac Komisji Konkursowej

Laureaci konkursu zostali wyłonieni przez Komisję Konkursową działającą pod Przewodnictwem Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku dr hab. Jacka Friedricha. W skład Komisji weszli również: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Kierownik Gdańskiej Galerii Fotografii w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Wojciech Woch, Kierownik Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Katarzyna Maczyszyn, projektant graficzny i fotograf, oraz Anna Łoziak, Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego. 

Komisja prowadziła swoje prace w dwóch etapach. W pierwszej kolejności dokonała wyboru 64 najlepszych fotografii spośród wszystkich prac nadesłanych w ramach Konkursu, które spełniły niezbędne wymogi formalne. Wybrane w ten sposób fotografie zostały skierowane do udziału w plebiscycie internetowym, który odbył się w okresie od 23 września do 13 października na profilu społecznościowym Akcja Krajobraz i który zakończył się wyłonieniem jednej z laureatek. Wyłonienie pozostałych nagrodzonych oraz wyróżnionych prac nastąpiło zaś w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbyło się 5 października.

Werdykt i laureaci

Nagrodę główną dla autorki najlepszej pracy konkursowej otrzymała Pani Anna Melzacka za zdjęcie pod tytułem „Cisza”. Zdjęcie to jest jednocześnie najlepszą z fotografii, które zostały nadesłane w kategorii „krajobraz – przyroda”. Nagrodzona fotografia powstała na początku marca tego roku i prezentuje niewielką wyspę na Jeziorze Straszyńskim. Jej wyraz jest wynikiem warunków, które występowały w chwili wykonania fotografii, uzależnionych w szczególności od aury i pory roku. Laureatka została nagrodzona bonem na zakup urządzeń lub akcesoriów fotograficznych o wartości 2 tysięcy złotych.

W konkursie przewidziano również nagrodzenie najlepszych prac w każdej z trzech pozostałych kategorii konkursowych.

W kategorii „krajobraz – architektura i urbanistyka” za zdjęcie pod tytułem „Geometria Gdańsk Brzeźno” nagrodzona została Pani Paulina Borysik. Jako najlepsze zdjęcie w kategorii „krajobraz – kultura i tradycja regionu” komisja wyłoniła fotografię Pana Wojciecha Dulskiego pod tytułem „Vivat Wasa”. W kategorii „krajobraz – z lotu ptaka” nagrodzone zostało zdjęcie pod tytułem „Molo otoczone przez Bałtyk” autorstwa Pana Jakuba Kłosa. Laureaci zostali nagrodzeni bonami na zakup urządzeń lub akcesoriów fotograficznych w wysokości 500 zł każdy.

Oprócz nagród, zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa przyznała również osiem wyróżnień, których laureaci zostali uhonorowani upominkami. Wśród wyróżnionych prac znalazły się:

w kategorii „krajobraz – przyroda”: “Las” autorstwa Pana Kamila Gozdana, “Poranne pola” autorstwa Pana Przemysława Pancera oraz “Stworzenie” autorstwa Pana Dawida Biskupa,

w kategorii „krajobraz – architektura i urbanistyka”: “Gdy stare patrzy na nowe…” autorstwa Pani Sylwii Chęć, “Piękno potężne” autorstwa Pana Adama Kiełszni oraz “Wielki Młyn w Gdańsku” autorstwa Pana Emila Gawkowskiego,

w kategorii „krajobraz – kultura i tradycja regionu”: „Ręczna robota” autorstwa Pani Karoliny Hanuszewicz,

w kategorii „krajobraz – z lotu ptaka”: „Rezerwat Przyrody Żurawie Chrusty” autorstwa Pana Jakuba Mikruty.

Nagrody specjalne

Poza nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi przez Komisję Konkursową w konkursie przewidzieliśmy również nagrodę specjalną przyznaną w ramach plebiscytu internetowego, który został przeprowadzony na profilu społecznościowym Akcja Krajobraz. Plebiscyt został rozstrzygnięty 13 października, a jego laureatką została Pani Ewa Majstruk, której zdjęcie zatytułowane „Wiatrak w Ręboszewie”, nadesłane w kategorii „krajobraz – kultura i tradycja regionu”, zdobyło największą liczbę pozytywnych reakcji użytkowników. Laureatka została nagrodzona bonem na zakup urządzeń lub akcesoriów fotograficznych o wartości 1 tysiąca złotych.

Jednocześnie w ramach konkursu postanowiliśmy przyznać wyróżnienie specjalne, którym uhonorowaliśmy Pana Błażeja Wereszko za fotografię pod tytułem „Wschód Księżyca nad Zamkiem w Malborku”. Praca ta zwróciła naszą uwagę dzięki autorskiemu ujęciu jednego z charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego regionu, a jej autora chcielibyśmy uhonorować upominkiem.

Wręczenie nagród i wyróżnień

Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Z uwagi na wzrost zagrożenia epidemicznego, który nasilił się w ostatnich tygodniach, planowana konferencja oraz wystawa nagrodzonych prac zostały przeniesione do sieci. Mamy jednak nadzieję, że w najbliższym czasie prace laureatów będą mogły być eksponowane w Sali Obrad Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym Konkursie oraz zachęcić do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw.

Zobacz więcej w mediach społecznościowych

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60