logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

Publikowane:

Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie otaczającej przestrzeni pod hasłem „Akcja Krajobraz”. Jednym z jej elementów są coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, w ramach których odbywają się między innymi wystąpienia i dyskusje z ekspertami z zakresu planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki czy ochrony środowiska. W trakcie tych spotkań poruszane są nie tylko aktualne zagadnienia problemowe związane z kształtowaniem szeroko pojętego ładu przestrzennego, ale są one przede wszystkim okazją do poszukiwania dobrych praktyk i rozwiązań w tym zakresie.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, wspólnie z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, zaprasza na konferencję poświęconą tematyce krajobrazowej w ujęciu naukowym, praktycznym i edukacyjnych. Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 października w Gdańsku w obiektach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownikiem konferencji jest profesor Jarosław Czochański.

Pierwszy dzień konferencji pod hasłem „Przestrzeń transformacji – transformacja przestrzeni” będzie obejmował dwie sesje panelowe, poświęcone zarządzaniu przestrzenią i krajobrazem. W pierwszej sesji udział wezmą przedstawiciele władz samorządów Zakopanego, Sopotu i Władysławowa – miast o podobnych wyzwaniach i problemach rozwojowych związanych z atrakcyjnością turystyczną i silną presją inwestycyjną, która zwykle bywa trudna do połączenia z dążeniami do zachowania ładu przestrzennego, estetyki i walorów krajobrazowych.

Druga sesja zostanie natomiast poświęcona konkretnym narzędziom kształtowania i zarządzania krajobrazem – od formalnych, po dobre praktyki i inicjatywy oddolne. Goście z różnych instytucji z całej Polski opowiedzą o swoich doświadczeniach i wyzwaniach stojących przed wszystkimi interesariuszami przestrzeni w kontekście angażowania lokalnych społeczności, budowania wrażliwości przestrzennej i innych zagadnień związanych z tematyką konferencji.

W ramach każdej z sesji przewidziana jest debata z udziałem panelistów oraz uczestników konferencji.

Drugi dzień konferencji pod hasłem „Nauka, praktyka i edukacja – potrzeby i doświadczenia” zostanie natomiast poświęcony nauczaniu o krajobrazie na różnych kierunkach studiów i w różnym ujęciu. W panelu otwierającym ten dzień wezmą udział przedstawicielki reprezentujące różne dziedziny i odpowiadające im kierunki kształcenia: architekturę, architekturę krajobrazu, geografię i gospodarkę przestrzenną, co pozwoli na szerokie i różnorodne ujęcie tematyki edukacji krajobrazowej i miejsca krajobrazu w edukacji zawodowej. Następnie odbędą się sesje referatowe w trzech panelach: “Krajobraz w nauce”, “Krajobraz w praktyce” i “Krajobraz w edukacji”.

Tegoroczna konferencja jest kolejnym z wydarzeń organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach obchodów dnia krajobrazu. Już w 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił obchody Roku Krajobrazów Pomorza. W 2021 roku odbyła się debata pod hasłem „30 lat za późno? O stanie i podejściu do polskiej przestrzeni”, zaś w 2022 roku pod nazwą „Doświadczanie krajobrazu. Oczekiwania – perspektywy – realia”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wygłoszenia referatów w jednym z trzech wskazanych paneli. Termin nadsyłania zgłoszeń z tematami referatów mija 31 sierpnia 2023 roku.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60