logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie warsztatów dotyczących lokalnych form architektonicznych

Podsumowanie warsztatów dotyczących lokalnych form architektonicznych

Publikowane:

Wspólna dyskusja nad zasadnością i sposobami określania lokalnych form architektonicznych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa pomorskiego była przedmiotem warsztatów, które zostały zorganizowane w dniu 21 września 2022 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. W spotkaniu udział wzięli specjaliści w dziedzinie architektury regionalnej, ruralistyki, dziedzictwa kulturowego i planowania lokalnego, których aktywność dotyczy przestrzeni województwa pomorskiego.

Audyt krajobrazowy jest szczególnym narzędziem zarządzania krajobrazem, którego celem jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie całego województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe, które określane są mianem krajobrazów priorytetowych. Rekomendacje sformułowane w ramach prac nad audytem, które będą dotyczyć również zasad kształtowania zabudowy, będą mogły przekładać się na politykę przestrzenną samorządów lokalnych.

Jednym z elementów prac nad audytem jest opracowanie katalogu lokalnych form architektonicznych, stanowiącego swoisty zbiór charakterystycznych cech i detali dotyczących wybranych obszarów zabudowy wyróżniających się tradycyjną architekturą. Takie działanie ma w założeniu sprzyjać zachowaniu tożsamości i zmierzać do osiągnięcia większej harmonii pomiędzy nowymi obiektami oraz zabudową o charakterze historycznym. Katalog będzie miał również potencjał popularyzatorski, służący podtrzymaniu i wzmacnianiu tradycji oraz specyfiki i tożsamości lokalnej konkretnych rejonów województwa poprzez zachowanie i kontynuację regionalnych cech budownictwa we współczesnej architekturze.

Jednym z celów warsztatów było poznanie oczekiwań wobec audytu krajobrazowego ze strony środowisk związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, w szczególności w odniesieniu do możliwości wykorzystania wyników tego dokumentu, w tym rekomendacji w zakresie zasad kształtowania zabudowy. W tym kontekście podkreślano, że intensywne procesy inwestycyjne ostatnich lat w wielu przypadkach wprowadziły nieodwracalne zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzeni. Zwrócono uwagę, iż strategiczne projekty inwestycyjne związane z rozwojem energetyki jądrowej oraz siecią transportową będą wpływać na dynamikę tych procesów również w kolejnych dekadach.

Zespół autorski sporządzający audyt, zapraszając do dyskusji grono eksperckie reprezentujące różne środowiska i konkretne instytucje uzyskał wskazówki co do sposobu formułowania zapisów rekomendacyjnych, tak aby mogły one faktycznie mieć wpływ na akty prawa miejscowego. W dyskusji wyraźnie wybrzmiało, że wykorzystanie wyników audytu nie powinno się ograniczyć jedynie do formalnej ścieżki uzgodnień dokumentów planistycznych. Część rekomendacyjna audytu, katalog lokalnych form architektonicznych, jak i cała dokumentacja zgromadzona w toku prac nad tym dokumentem, powinny stanowić punkt wyjścia do różnego rodzaju inicjatyw mających na celu wzmocnienie ochrony walorów krajobrazowych Pomorza. Uczestnicy spotkania przedstawili konkretne pomysły i koncepcje na ich wykorzystanie i popularyzację, wyrażając jednocześnie wolę współpracy w potencjalnych działaniach.

Wydarzenie to było pierwszym ze spotkań z przedstawicielami poszczególnych środowisk eksperckich zajmujących się badaniem i kształtowaniem pomorskiego krajobrazu. W warsztatach dotyczących lokalnych form architektonicznych byli to w znakomitej większości architekci – zarówno reprezentujący środowisko naukowe, środowisko konserwatorskie, jak i grono praktyków – projektantów, zarówno w skali urbanistycznej jak i architektonicznej.  

Spotkania eksperckie stanowią wprowadzenie do procesu konsultacji społecznych i mają na celu poznanie oczekiwań stawianych przez te środowiska przed audytem krajobrazowym.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60