logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

Publikowane:

Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków krajobrazowych województwa pomorskiego, była przedmiotem spotkania, które zostało zorganizowane w dniu 13 stycznia 2023 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, którzy na co dzień zajmują się zadaniami z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu.

Audyt krajobrazowy jest nową procedurą oceny walorów krajobrazowych, którego celem jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie całego województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe, które określane są mianem krajobrazów priorytetowych.

Jednym z elementów prac nad audytem jest opracowanie, dla każdego z krajobrazów priorytetowych, Karty Oceny Krajobrazu. Zasadniczą treść tych kart stanowią zestawienia i obliczenia wskaźnikowe wraz z danymi metryczkowymi oraz część opisowa dotycząca głównych walorów krajobrazowych danej jednostki. Uzupełnieniem Kart jest dokumentacja fotograficzna oraz kartograficzna.

Jednym z celów spotkania była wspólna dyskusja nad ujęciem kwestii przyrodniczych i krajobrazowych w krajobrazach priorytetowych, w granicach parków krajobrazowych. Ponadto przenalizowano możliwość wskazania dodatkowych krajobrazów priorytetowych w oparciu o elementy ekspozycji bądź dodatkowe analizy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie audytów krajobrazowych.

W dyskusji wyraźnie wybrzmiało, że dokumentacja audytu powinna być spójna z dokumentacją opracowaną w ramach prac nad projektami planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych. Szczególną uwagę zwrócono natomiast na możliwość wyznaczenia w przyszłości stref ochrony krajobrazu w granicach krajobrazów priorytetowych, stanowiących realne narzędzie ochrony najcenniejszych krajobrazowo obszarów.

Wydarzenie to było kolejnym ze spotkań z przedstawicielami poszczególnych środowisk eksperckich, zajmujących się badaniem i kształtowaniem pomorskiego krajobrazu. Pierwsze ze spotkań, w którym udział wzięli przede wszystkim architekci reprezentujący zarówno środowisko naukowe, środowisko konserwatorskie jak i grono praktyków – projektantów, dotyczyło lokalnych form architektonicznych.

Spotkania eksperckie stanowią wprowadzenie do procesu konsultacji społecznych i mają na celu poznanie oczekiwań stawianych przez te środowiska przed audytem krajobrazowym.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60