logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

Publikowane:

Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków krajobrazowych województwa pomorskiego, była przedmiotem spotkania, które zostało zorganizowane w dniu 13 stycznia 2023 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, którzy na co dzień zajmują się zadaniami z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu.

Audyt krajobrazowy jest nową procedurą oceny walorów krajobrazowych, którego celem jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie całego województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe, które określane są mianem krajobrazów priorytetowych.

Jednym z elementów prac nad audytem jest opracowanie, dla każdego z krajobrazów priorytetowych, Karty Oceny Krajobrazu. Zasadniczą treść tych kart stanowią zestawienia i obliczenia wskaźnikowe wraz z danymi metryczkowymi oraz część opisowa dotycząca głównych walorów krajobrazowych danej jednostki. Uzupełnieniem Kart jest dokumentacja fotograficzna oraz kartograficzna.

Jednym z celów spotkania była wspólna dyskusja nad ujęciem kwestii przyrodniczych i krajobrazowych w krajobrazach priorytetowych, w granicach parków krajobrazowych. Ponadto przenalizowano możliwość wskazania dodatkowych krajobrazów priorytetowych w oparciu o elementy ekspozycji bądź dodatkowe analizy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie audytów krajobrazowych.

W dyskusji wyraźnie wybrzmiało, że dokumentacja audytu powinna być spójna z dokumentacją opracowaną w ramach prac nad projektami planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych. Szczególną uwagę zwrócono natomiast na możliwość wyznaczenia w przyszłości stref ochrony krajobrazu w granicach krajobrazów priorytetowych, stanowiących realne narzędzie ochrony najcenniejszych krajobrazowo obszarów.

Wydarzenie to było kolejnym ze spotkań z przedstawicielami poszczególnych środowisk eksperckich, zajmujących się badaniem i kształtowaniem pomorskiego krajobrazu. Pierwsze ze spotkań, w którym udział wzięli przede wszystkim architekci reprezentujący zarówno środowisko naukowe, środowisko konserwatorskie jak i grono praktyków – projektantów, dotyczyło lokalnych form architektonicznych.

Spotkania eksperckie stanowią wprowadzenie do procesu konsultacji społecznych i mają na celu poznanie oczekiwań stawianych przez te środowiska przed audytem krajobrazowym.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

20 paź. 2022
„Krajobraz. Doświadczam w pełni” to hasło tegorocznego Dnia Krajobrazu. Każde działanie człowiek…

Podsumowanie warsztatów dotyczących lokalnych form architektonicznych

23 wrz. 2022
Wspólna dyskusja nad zasadnością i sposobami określania lokalnych form architektonicznych w rama…

Trwają prace nad audytem krajobrazowym województwa pomorskiego

30 gru. 2021
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o…

Podsumowanie debaty zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

5 lis. 2021
Deficyt kultury i społecznej akceptacji dla ochrony krajobrazu i jego składowych oraz lekceważen…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60