logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na debatę o stanie i podejściu do polskiej przestrzeni

Zaproszenie na debatę o stanie i podejściu do polskiej przestrzeni

Publikowane:

Dyskusja dotycząca kondycji polskiej przestrzeni to jeden z głównych elementów tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu organizowanych przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Organizowana z tej okazji debata 30 lat za późno? O stanie i podejściu do polskiej przestrzeni odbędzie się 22 października 2021 roku o godzinie 13.00.

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu jest obchodzony 20 października w rocznicę przyjęcia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Jej głównym celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu oraz występujących w nim elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi wymagający ochrony oraz właściwego gospodarowania. Konsekwencją ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej stała się na gruncie przepisów polskiego prawa ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Wprowadziła ona zmiany w aż dziewiętnastu aktach prawnych, z których najważniejszymi stały się wprowadzone w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Ich bezpośrednią konsekwencją było bowiem wprowadzenie nowych narzędzi zarządzania krajobrazem takich jak, między innymi, wdrażane na poziomie lokalnym uchwały krajobrazowe.

Wyzwania postawione w Konwencji pomimo dwóch dekad, które upłynęły od momentu jej przyjęcia, pozostają wciąż aktualne, dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje prace związane z oceną i waloryzacją przestrzeni regionu, której wynikiem będzie audyt krajobrazowy będący jednym z nowych narzędzi zarządzania krajobrazem. Refleksje z prac nad audytem krajobrazowym stały się przyczyną do podjęcia dyskusji nad kondycją pomorskiego krajobrazu oraz perspektywą jego harmonijnego kształtowania.

Do udziału w debacie zaproszone zostało grono ekspertów, których decyzje i działania zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, wywierają wpływ na jakość otaczającej przestrzeni. W debacie udział wezmą Piotr Lorens (Politechnika Gdańska), Marta Koperska-Kośmicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Podbereski (Trójmiejski Park Krajobrazowy) oraz Paweł Mrozek (Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej). Jej moderatorem będzie natomiast Jarosław Czochański, geograf i ekolog krajobrazu, profesor w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60