logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na debatę o stanie i podejściu do polskiej przestrzeni

Zaproszenie na debatę o stanie i podejściu do polskiej przestrzeni

Publikowane:

Dyskusja dotycząca kondycji polskiej przestrzeni to jeden z głównych elementów tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu organizowanych przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Organizowana z tej okazji debata 30 lat za późno? O stanie i podejściu do polskiej przestrzeni odbędzie się 22 października 2021 roku o godzinie 13.00.

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu jest obchodzony 20 października w rocznicę przyjęcia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Jej głównym celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu oraz występujących w nim elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi wymagający ochrony oraz właściwego gospodarowania. Konsekwencją ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej stała się na gruncie przepisów polskiego prawa ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Wprowadziła ona zmiany w aż dziewiętnastu aktach prawnych, z których najważniejszymi stały się wprowadzone w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Ich bezpośrednią konsekwencją było bowiem wprowadzenie nowych narzędzi zarządzania krajobrazem takich jak, między innymi, wdrażane na poziomie lokalnym uchwały krajobrazowe.

Wyzwania postawione w Konwencji pomimo dwóch dekad, które upłynęły od momentu jej przyjęcia, pozostają wciąż aktualne, dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje prace związane z oceną i waloryzacją przestrzeni regionu, której wynikiem będzie audyt krajobrazowy będący jednym z nowych narzędzi zarządzania krajobrazem. Refleksje z prac nad audytem krajobrazowym stały się przyczyną do podjęcia dyskusji nad kondycją pomorskiego krajobrazu oraz perspektywą jego harmonijnego kształtowania.

Do udziału w debacie zaproszone zostało grono ekspertów, których decyzje i działania zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, wywierają wpływ na jakość otaczającej przestrzeni. W debacie udział wezmą Piotr Lorens (Politechnika Gdańska), Marta Koperska-Kośmicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Podbereski (Trójmiejski Park Krajobrazowy) oraz Paweł Mrozek (Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej). Jej moderatorem będzie natomiast Jarosław Czochański, geograf i ekolog krajobrazu, profesor w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

20 paź. 2022
„Krajobraz. Doświadczam w pełni” to hasło tegorocznego Dnia Krajobrazu. Każde działanie człowiek…

Podsumowanie warsztatów dotyczących lokalnych form architektonicznych

23 wrz. 2022
Wspólna dyskusja nad zasadnością i sposobami określania lokalnych form architektonicznych w rama…

Trwają prace nad audytem krajobrazowym województwa pomorskiego

30 gru. 2021
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o…

Podsumowanie debaty zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

5 lis. 2021
Deficyt kultury i społecznej akceptacji dla ochrony krajobrazu i jego składowych oraz lekceważen…

Gmina Przywidz uchwycona w kadrze z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu

20 paź. 2021
Międzynarodowy Dzień Krajobrazu obchodzony jest każdego roku w dniu 20 października. Data ta jes…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60