logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie debaty zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

Podsumowanie debaty zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

Publikowane:

Deficyt kultury i społecznej akceptacji dla ochrony krajobrazu i jego składowych oraz lekceważenie potrzeb przyrody i kulturowego kontekstu. Przedkładanie partykularnych i doraźnych interesów ponad wymogi środowiskowe. Nieskuteczne od wielu lat próby systemowych reform. To tylko część zagadnień poruszonych w ramach debaty eksperckiej dotyczącej kondycji pomorskiego krajobrazu zorganizowanej przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Debata pod hasłem 30 lat za późno? O stanie i podejściu do polskiej przestrzeni odbyła się 22 października 2021 roku w dawnej Wozowni Artyleryjskiej w Centrum Hevelianum. W dyskusji udział wzięli eksperci, których działania zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio wywierają wpływ na jakość przestrzeni.

Wstępem do dyskusji nad kondycją pomorskiego krajobrazu była refleksja z prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego. To szczególne narzędzie zarządzania krajobrazem, którego celem jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie całego województwa wraz z określeniem cech charakterystycznych i oceną wartości każdego z nich. Jest sporządzany nie rzadziej niż raz na 20 lat, stanowiąc tym samym najbardziej kompleksową analizę przestrzeni regionu obejmującą w szczególności elementy przyrodnicze i kulturowe o największym wpływie na ocenę krajobrazu i jego walorów. O głównych problemach wpływających na niezadowalający stan przestrzeni regionu opowiedzieli na bogato zilustrowanych przykładach z prowadzonych prac terenowych Anna Łoziak – kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego oraz Jarosław Czochański – kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu Pomorskiego w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego.

W dyskusji w dalszej części spotkania udział wzięli prof. Piotr Lorens, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Architekt Miasta Gdańska, Dariusz Podbereski, specjalista do spraw edukacji ekologicznej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, dr Marta Koperska-Kośmicka, architektka, adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz arch. Paweł Mrozek, miejski aktywista, współzałożyciel i wiceprezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Moderatorem był natomiast dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG, pracownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Eksperci podejmowali rozważania wokół przyczyn odpowiadających za stan krajobrazu i jakość przestrzeni publicznej.

Jednym z poruszanych przez nich wątków był brak świadomości i odpowiednich kompetencji wśród mieszkańców i społeczności lokalnych. Pomimo, że co do zasady mieszkańcy stawiani są w roli użytkownika przestrzeni, a nie jej kreatora, to poprzez podejmowane indywidualne decyzje bardzo często bezpośrednio wpływają na jej stan. Takie działania dotyczą zarówno realizowanych inwestycji, jak również towarzyszącego im zagospodarowania. Przy jednoczesnej słabości systemu regulacji polegającej na niewielkiej możliwości ingerowania organów władzy publicznej w konkretne rozwiązania architektoniczne czy materiałowe działania te w znaczący sposób wpływają na obniżenie jakości przestrzeni.

W trakcie debaty uczestnicy podkreślali jednak, że krajobraz jest szczególną wartością, której nadawany jest coraz częściej wymiar ekonomiczny. Krajobraz staje się atrakcyjny dla inwestorów korzystających z jego potencjału dla realizacji nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Szczególne wyzwanie stanowi w tym kontekście próba ochrony przestrzeni przed postrzeganiem jej wyłącznie z perspektywy zysku, czego konsekwencją w dłuższej perspektywie może być ograniczanie dostępu do krajobrazu wyłącznie dla wybranej części społeczeństwa. Kluczowe znaczenie w procesie jej ochrony znajdują często oddolne grupy interesów, które w najbardziej zdecydowany sposób potrafią sprzeciwić się takim działaniom.

Zapis debaty eksperckiej zorganizowanej przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60