logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

Publikowane:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomorskim jednostką odpowiedzialną za jego przygotowanie jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Jednym z celów audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze całego województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą stanowić nie tylko najbardziej kompleksową analizę przestrzeni regionu, ale przede wszystkim, będą znajdowały odzwierciedlenie w instrumentach planowania lokalnego, a także będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony oraz kształtowania krajobrazu.

Z uwagi na złożoność procedury a także szeroki zakres i poziom szczegółowości tych prac, są one rozłożone na kilka lat. Poza szeregiem analiz eksperckich oraz prac terenowych, jakie wykonuje biuro, zespół sporządzający audyt chce włączyć mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki. Przekazane wskazówki i opinie będą cennym źródłem informacji, w szczególności w zakresie takich zagadnień jak tożsamość i swojskość krajobrazu.

Uwarunkowania związane z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego uniemożliwiają prowadzenie spotkań i warsztatów, dlatego głównym miejscem interakcji staje się Internet i narzędzia oraz formuły, które ma on do zaoferowania. Jednym z takich narzędzi jest krótka anonimowa ankieta internetowa, która została przygotowana, aby umożliwić mieszkańcom podzielenie się swoimi opiniami i odczuciami dotyczącymi otaczającej ich przestrzeni. Pytania w ankiecie ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Są to zagadnienia, których poza obiektywnymi analizami walorów krajobrazowych i ich zagrożeń, również dotyczyć ma audyt, a które trudno zidentyfikować bez czynnego udziału mieszkańców.

Wyniki badania, które potrwa do 15 czerwca 2021 roku, wraz z wynikającymi z nich informacjami dotyczącymi krajobrazów identyfikowanych w obrębie miejsca zamieszkania użytkowników ankiety, będą wykorzystane w trakcie prac nad audytem krajobrazowym. Bardzo dziękujemy za każdy głos!

Poza badaniem dotyczącym perspektywy mieszkańców dotyczącej postrzegania swojego miejsca zamieszkania, odrębne badanie jest realizowane wśród przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się kształtowaniem przestrzeni. Podsumowanie badań zostanie przedstawione na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego po jego zakończeniu.

W celu prawidłowego wyświetlenia ankiety należy zezwolić na udostępnienie swojej lokalizacji. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Firefox. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych związanych z ankietą prosimy o kontakt na adres: ankiety.krajobraz@pbpr.pomorskie.pl

W ciągu dwóch pierwszych tygodni w badaniu udział wzięli mieszkańcy 89 pomorskich gmin. Największym zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy Gminy Osiek oraz Gminy Smętowo Graniczne, jak również Gminy Cedry Wielkie i Gdańska. Niewiele mniejsza aktywność dotyczy gmin Prabuty, Stary Dzierzgoń oraz Skórcza, Sopotu, Pucka, Gdyni i Pruszcza Gdańskiego.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Program konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

29 wrz. 2023
Informujemy, iż dostępny jest już szczegółowy program konferencji, która odbędzie się w dniach 1…

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję krajobrazową

25 wrz. 2023
Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobra…

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję dotyczącą krajobrazu

21 sie. 2023
Od kilku ostatnich lat Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi kampanię edukacyjną mają…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60