logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Obszary Chronionego Krajobrazu

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Bielawskiego oraz Doliny Rzeki Płutnicy i przekazał je do uzgodnień z w…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

| Bartosz Pępek
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR 165/XII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Obszaru Chronioneg…

Nowe uchwały obszarów chronionego krajobrazu

| Bartosz Pępek
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu w ramach prowadzonego procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w wo…

Nowe uchwały obszarów chronionego krajobrazu

| Bartosz Pępek
24 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął pierwsze trzy uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu w ramach rozpoczętego przed ponad rokiem procesu weryfikacji obszarów chronione…

Spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich” oraz „Doliny Rzeki Debrzynki”

| Bartosz Pępek
W dnia 21 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Człuchowie oraz 22 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobr…

Debata konsultacyjna nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu województwa pomorskiego

| Bartosz Pępek
Pierwsza instytucjonalna debata konsultacyjna nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu województwa pomorskiego. W piątek 25 maja br. w siedzibie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w G…

Spotkanie konsultacyjne w w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w sprawie weryfikacji Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

| Bartosz Pępek
W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym celem tego spotkan…

Spotkanie konsultacyjne w gminie Przywidz w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

| Bartosz Pępek
W dniu 6 września w Urzędzie Gminy w Przywidzu odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym celem tego spotkania było prze…

Spotkanie z gminami – weryfikacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

| Włodek Kuczabski
W dniu 7 lipca w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie za udziałem przedstawicieli gmin w sprawie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni….

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60