logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Obszary Chronionego Krajobrazu

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r. poz. 5841). Obsza…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

| Konrad Młynarczyk
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków krajobrazowych w rejonie doliny Wisły. Jej organizatorami był Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną W…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

| Katarzyna Olechnowicz
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim: Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysp…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim: Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz R…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1673). Obszar Chronionego Kra…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele g…

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

| Katarzyna Olechnowicz
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy z…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

| Katarzyna Olechnowicz
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa nowe obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy (Dz. Urz. Woj. …

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

| Katarzyna Olechnowicz
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”. W spotkaniu wzięli udział…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60