logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin: Gdańsk, Stegna, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Suchy Dąb, Tczew (gmina wiejska), Tczew (gmina miejska), Lichnowy, Miłoradz, Subkowy, Pelplin, Sztum i Gniew oraz pracownicy Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie uwarunkowań prawnych funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, założeń weryfikacji granic i zakazów obowiązujących na tych obszarach, zakresu i sposobu dokumentacji prac oraz wstępnej koncepcji systemu obszarów chronionych w obrębie Doliny Dolnej Wisły.

Koncepcja systemu obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Wisły

Dolina Wisły ma bardzo duże znaczenie przyrodnicze. Jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych środkowej Europy. Jej dolny brzeg, mimo uregulowania koryta rzeki i otoczenia jej wałami przeciwpowodziowymi, ma bardzo naturalny charakter i charakteryzuje się występującym tu bogactwem świata przyrody. Szczególnym obszarem, który został wyznaczony przez człowieka jest tzw. międzywale Wisły. To właśnie w obrębie międzywala rzeki, w korycie oraz na terenach zalewowych, koncentruje się największa wartość przyrodnicza i krajobrazowa doliny Wisły.

W ramach prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu województwa pomorskiego podjęto się kompleksowej analizy wszystkich obszarów chronionych zlokalizowanych w dolinie rzeki Wisły w celu objęcia ochroną całego jej międzywala – od ujścia rzeki w okolicach dawnej wsi Świbno i Mikoszewo po granice z województwem kujawsko-pomorskim. Aktualnie bowiem ochroną nie jest objęta wschodnia część doliny – od granic Miasta Tczewa po granicę Miasta Gniew. Ponadto, brak jest łączności przestrzennej pomiędzy Obszarem Chronionego Krajobrazu Białej Góry a Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej.

Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu

Pierwszym Obszarem, który został poddany weryfikacji jest Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu, który został ustanowiony w 1985 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. Położony jest aktualnie w granicach gmin: Stegna, Ostaszewo, Lichnowy oraz Miłoradz i obejmuje wyłącznie wschodni brzeg doliny Wisły. Taki przebieg granic wynika z dawnego podziału administracyjnego województwa, gdy granica pomiędzy dawnym województwem gdańskim i elbląskim przebiegała środkiem biegu rzeki Wisły. Konsekwencją tego było więc objęcie ochroną tylko jednego – wschodniego – brzegu doliny. Po stronie zachodniej, dolina Wisły znalazła się częściowo w granicach innych obszarów chronionego krajobrazu – Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Gdańskich.

Podczas spotkania zaprezentowano główne uwarunkowania dla Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz przedstawiono wstępną koncepcję zmiany jego granic. Zwrócono również uwagę na wysoki potencjał rekreacyjny tego Obszaru wskazując jednocześnie sposób, w jaki może zostać on wykorzystany.

Spotkanie to rozpoczęło proces konsultacji z gminami, którego efektem będzie opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dedykowanego wyłącznie temu obszarowi chronionemu.

Pozostałe wydarzenia

Spotkanie z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

10 cze. 2024
W dniu 8 czerwca 2024 roku w Sali Polskie Niebo odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Wojewó…

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60