logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim: Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 3208) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 3207).

Oba obszary, bezpośrednio graniczące ze sobą, położone są w północnej części województwa w rejonie Żuław Wiślanych. Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej obejmował dotychczas wyłącznie jej północną część – południowa część położona na południe od ulic Turystycznej i Boguckiego znajdowała się w granicach sąsiedniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. W związku z tym, iż cała wyspa stanowi fizycznie odrębną jednostkę i w całości znajduje się w granicach administracyjnych miasta Gdańska zarekomendowano ustanowienie jednego obszaru chronionego krajobrazu na jej terenie pod nazwą „Wyspa Sobieszewska”. Nowa uchwała wprowadziła także zmiany w zakresie rekomendacji dotyczących czynnej ochrony ekosystemów oraz ograniczeń i odstępstw obowiązujących na przedmiotowym obszarze, dostosowując je do specyfiki obszaru.   

Do większych zmian doszło natomiast w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Jest to obszar, który ze względu na bliskie sąsiedztwo Trójmiasta, lokalizację przy jednej z głównych tras dojazdowych do Gdańska oraz uwarunkowania fizjograficzne, jest atrakcyjny zarówno dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jak i lokalizacji różnego rodzaju inwestycji gospodarczych. Pod wpływem intensywnego rozwoju funkcji osadniczych i produkcyjno-usługowych, pierwotny, rolniczy charakter tego obszaru został w dużej części zatracony. W przestrzeni pierwotnie o funkcjach rolniczych pojawiły się liczne hale i magazyny, bazy i obiekty usługowe, place składowe i wyrobiska, silnie rozwinęła się infrastruktura energetyczna, a wzdłuż ciągu między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami trwa intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego o charakterze deweloperskim.

W związku z powyższym, zarekomendowano wyłączenie z granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich tych obszarów, które zostały całkowicie przekształcone antropogenicznie i bezpowrotnie utraciły swoje pierwotne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Nowa uchwała wprowadziła ponadto zmiany w zakresie obowiązujących ograniczeń i odstępstw na przedmiotowym obszarze, dostosowując je do specyfiki układu zabudowy żuławskich wsi.

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60