logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

W dniu 8 czerwca 2024 roku w Sali Polskie Niebo odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego drugiej kadencji, podczas której Anna Błażewicz-Stasiak, zastępczyni dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego przedstawiła do zaopiniowania projekty uchwał w sprawie trzech obszarów chronionego krajobrazu: Międzywala Wisły, Doliny Rzeki Nogat oraz Lasów Ryjewskich.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Pomorskiego, reprezentując głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem i Zarządem Województwa. W jego skład wchodzi 33 radnych reprezentujących młodzież zamieszkującą na terenie województwa pomorskiego.

Jednym z celów powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania Samorządu Województwa. Takim działaniem w skali regionalnej jest ochrona krajobrazu, która jest realizowana przez samorząd między innymi poprzez stanowienie form ochrony przyrody i krajobrazu – parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Formy te, do których ustanawiania kompetencje posiada sejmik województwa, są podstawowym narzędziem ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowią podstawowy zasób przestrzeni służącej realizacji funkcji rekreacyjnych i gospodarczych, będąc dla samorządów gminnych wartością nie tylko przyrodniczą, ale także ekonomiczną, wpływającą na uwarunkowania i szanse rozwoju.

Młodzi Radni mieli okazję nie tylko zapoznać się z założeniami procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu prowadzonego od kilku lat w województwie pomorskim, w tym z konkretnymi zapisami prawa miejscowego obowiązującego w ich granicach, ale także szerzej z innymi narzędziami kształtowania i zarządzania krajobrazem.   

Spotkanie z młodymi ludźmi, którzy w przyszłości w swojej pracy zawodowej i różnych działaniach społecznych będą bezpośrednio bądź pośrednio kształtować przestrzeń, było kolejną okazją do zwrócenia społecznej uwagi na krajobraz jako ważny element naszego życia wymagający ochrony, ale także właściwego gospodarowania.

Pozostałe wydarzenia

Spotkanie z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

10 cze. 2024
W dniu 8 czerwca 2024 roku w Sali Polskie Niebo odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Wojewó…

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60