logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1673).

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich to nowa nazwa dla funkcjonującego dotychczas Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka. W ramach prac nad weryfikacją tego Obszaru, został on uznany wraz z jego najbliższym otoczeniem za jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego województwa pomorskiego. Za szczególnie cenne tereny uznano przede wszystkim obszar na południe od dotychczasowej granicy obszaru chronionego do granicy z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”.

Krajobraz tego obszaru to kompozycja różnych elementów naturalnych i antropogenicznych – rozległych powierzchni leśnych na północnych skłonach wysoczyzny, rolniczo użytkowanych enklaw, terenów podmokłych i dolin rzecznych, rozpościerających się na terenach o silnym zróżnicowaniu morfologicznym i znacznych różnicach wysokości względnych. Krajobraz uzupełniają stosunkowo niewielkie i skupione obszary zabudowane, które nie degradują wartości krajobrazowych i wpisują się w wysokie, naturalne walory estetyczno-widokowe. Dodatkowo zachowały się tu pojedyncze obiekty historyczno-kulturowe, a zagospodarowanie rekreacyjne jest mało inwazyjne i wkomponowane w przestrzeń krajobrazową.

Poszerzenie istniejącego obszaru chronionego krajobrazu o tereny sięgające do granic Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” pozwoliło także na zachowanie spójności sieci obszarów chronionych tego regionu – Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich stanowi aktualnie łącznik pomiędzy dwoma korytarzami ekologicznymi rangi regionalnej – korytarzem Pradoliny Redy-Łeby a korytarzem Doliny Łupawy z lasami do Słupi.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60