logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Publikowane:

24 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął pierwsze trzy uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu w ramach rozpoczętego przed ponad rokiem procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

Przyjęte uchwały dotyczą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i regulują przebieg ich granic, a także ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy i odstępstwa obowiązujące na poszczególnych obszarach. Granice OChK-ów dostosowano do przebiegu granic działek geodezyjnych (np. pasa drogowego lub nowych wydzieleń określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gminnej, zawartej w powiatowych zasobach baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego).

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu i nie wpłyną negatywnie na cele ochrony. Zaproponowane ustalenia zapewnią ochronę walorów krajobrazowych i rekreacyjnych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych. Wprowadzone odstępstwa pozwolą natomiast na zrównoważone wykorzystanie walorów krajobrazowych poszczególnych obszarów dla potrzeb turystyki i wypoczynku oraz przyczynią się do uporządkowania przestrzeni w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych.

W wyniku przeprowadzonego procesu wyłączono z OChK-ów szereg obszarów, które utraciły swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe lub przyłączone nowe, które dotychczas nieobjęte ochroną zachowały swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Obecnie w PBPR trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu.

Pozostałe wydarzenia

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 paź. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60