logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Publikowane:

24 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął pierwsze trzy uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu w ramach rozpoczętego przed ponad rokiem procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

Przyjęte uchwały dotyczą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i regulują przebieg ich granic, a także ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy i odstępstwa obowiązujące na poszczególnych obszarach. Granice OChK-ów dostosowano do przebiegu granic działek geodezyjnych (np. pasa drogowego lub nowych wydzieleń określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gminnej, zawartej w powiatowych zasobach baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego).

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu i nie wpłyną negatywnie na cele ochrony. Zaproponowane ustalenia zapewnią ochronę walorów krajobrazowych i rekreacyjnych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych. Wprowadzone odstępstwa pozwolą natomiast na zrównoważone wykorzystanie walorów krajobrazowych poszczególnych obszarów dla potrzeb turystyki i wypoczynku oraz przyczynią się do uporządkowania przestrzeni w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych.

W wyniku przeprowadzonego procesu wyłączono z OChK-ów szereg obszarów, które utraciły swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe lub przyłączone nowe, które dotychczas nieobjęte ochroną zachowały swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Obecnie w PBPR trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu.

Pozostałe wydarzenia

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60