logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w sprawie weryfikacji Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Publikowane:

W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie założeń prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podjęcie współpracy przy opracowaniu projektu nowej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bowiem niezbędne dla dopasowania reżimu ochronnego tego obszaru do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, z zachowaniem podstaw ekologicznych i krajobrazowych jego funkcjonowania. Na spotkaniu rozpoczęto również dyskusję nad zagadnieniami problemowymi, istotnymi dla tego obszaru. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PBPR poinformowali, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wykonane opracowanie oceniające stan zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Opracowanie to będzie stanowiło punkt wyjścia do analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic – ten etap zostanie przeprowadzony przy ścisłej współpracy z gminami.

Pozostałe wydarzenia

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 paź. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60