logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w sprawie weryfikacji Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Publikowane:

W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie założeń prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podjęcie współpracy przy opracowaniu projektu nowej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bowiem niezbędne dla dopasowania reżimu ochronnego tego obszaru do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, z zachowaniem podstaw ekologicznych i krajobrazowych jego funkcjonowania. Na spotkaniu rozpoczęto również dyskusję nad zagadnieniami problemowymi, istotnymi dla tego obszaru. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PBPR poinformowali, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wykonane opracowanie oceniające stan zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Opracowanie to będzie stanowiło punkt wyjścia do analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic – ten etap zostanie przeprowadzony przy ścisłej współpracy z gminami.

Pozostałe wydarzenia

Spotkanie z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

10 cze. 2024
W dniu 8 czerwca 2024 roku w Sali Polskie Niebo odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Wojewó…

Nowa uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej

29 gru. 2023
W dniu 29 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawi…

Koncepcja spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w rejonie doliny Wisły

18 paź. 2023
W dniu 13 października 2023 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków k…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60