logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne w gminie Przywidz w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Publikowane:

W dniu 6 września w Urzędzie Gminy w Przywidzu odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podczas spotkania przybliżono główne uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, zakres i sposób dokumentacji prac oraz wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Informacje te stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności zasięgu przestrzennego Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wprowadzonych w nim zakazów. W trakcie spotkania przedstawiciele gmin, na terenie których jest położony Przywidzki OChK zostali poproszeni o przekazanie swoich sugestii dotyczących weryfikacji przebiegu granic Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obowiązujących w nim zakazów a także o wskazanie obszarów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i rekreacyjnym wymagających ochrony.

Pozostałe wydarzenia

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz.. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lipiec. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 Maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 październik. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 Maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

26 wrz.. 2018
24 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął pierwsze trzy uchwały dotyczące obszarów c…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60