logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne w gminie Przywidz w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Publikowane:

W dniu 6 września w Urzędzie Gminy w Przywidzu odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podczas spotkania przybliżono główne uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, zakres i sposób dokumentacji prac oraz wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Informacje te stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności zasięgu przestrzennego Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wprowadzonych w nim zakazów. W trakcie spotkania przedstawiciele gmin, na terenie których jest położony Przywidzki OChK zostali poproszeni o przekazanie swoich sugestii dotyczących weryfikacji przebiegu granic Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obowiązujących w nim zakazów a także o wskazanie obszarów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i rekreacyjnym wymagających ochrony.

Pozostałe wydarzenia

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60