logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne w gminie Przywidz w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Publikowane:

W dniu 6 września w Urzędzie Gminy w Przywidzu odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie weryfikacji Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podczas spotkania przybliżono główne uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, zakres i sposób dokumentacji prac oraz wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Informacje te stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności zasięgu przestrzennego Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wprowadzonych w nim zakazów. W trakcie spotkania przedstawiciele gmin, na terenie których jest położony Przywidzki OChK zostali poproszeni o przekazanie swoich sugestii dotyczących weryfikacji przebiegu granic Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obowiązujących w nim zakazów a także o wskazanie obszarów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i rekreacyjnym wymagających ochrony.

Pozostałe wydarzenia

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 paź. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60