logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne z gminą kolbudy – weryfikacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

Publikowane:

W dniu 20 marca br. w Urzędzie Gminy w Kolbudach odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędów Gmin znajdujących się w granicach tego obszaru oraz pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac w zakresie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oraz założeń procesu konsultacyjnego. W pierwszej części spotkania przybliżono uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu oraz zakres i sposób dokumentacji prac. W drugiej części, zaprezentowano wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni.

Przedstawiono także syntezę zmian w użytkowaniu przestrzeni od chwili powołania obszaru chronionego krajobrazu oraz aktualny stan i zagrożenia środowiska.

Wszystkie te informacje stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic tej formy ochrony przyrody, który zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy z gminami.

Spotkanie w Kolbudach rozpoczyna proces konsultacji z gminami w zakresie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Celem tych prac będzie ukształtowanie spójnej struktury powiązań ekologicznych regionu, ograniczając jednocześnie nadmierną i zbyteczną ochronę obszarów pozbawionych wybitnych walorów krajobrazowych.

Pozostałe wydarzenia

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

4 lut. 2022
W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfi…

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60