logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkanie konsultacyjne z gminą kolbudy – weryfikacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

Publikowane:

W dniu 20 marca br. w Urzędzie Gminy w Kolbudach odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędów Gmin znajdujących się w granicach tego obszaru oraz pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac w zakresie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oraz założeń procesu konsultacyjnego. W pierwszej części spotkania przybliżono uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu oraz zakres i sposób dokumentacji prac. W drugiej części, zaprezentowano wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni.

Przedstawiono także syntezę zmian w użytkowaniu przestrzeni od chwili powołania obszaru chronionego krajobrazu oraz aktualny stan i zagrożenia środowiska.

Wszystkie te informacje stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic tej formy ochrony przyrody, który zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy z gminami.

Spotkanie w Kolbudach rozpoczyna proces konsultacji z gminami w zakresie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Celem tych prac będzie ukształtowanie spójnej struktury powiązań ekologicznych regionu, ograniczając jednocześnie nadmierną i zbyteczną ochronę obszarów pozbawionych wybitnych walorów krajobrazowych.

Pozostałe wydarzenia

Inauguracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

29 paź. 2021
29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszar…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lip. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 paź. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60