logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Uncategorized

Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej zaprezentowane w trakcie europejskiego Forum Miast

| Katarzyna Olechnowicz
Razem dla zielonych i sprawiedliwych miast to hasło odbywającego się w tym roku Forum Miast organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej. G…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

| Paulina Pałasz
Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektow…

Zakończyliśmy prace nad oceną rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego

| Konrad Młynarczyk
Z początkiem 2023 roku dobiegł końca roczny proces badawczy dotyczący przestrzeni publicznych w województwie pomorskim. Jego bezpośrednim efektem jest opracowanie przedstawiające wyniki oceny rozwi…

Posiedzenie zespołu zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju odbyło się w Gdańsku

| Konrad Młynarczyk
Rola strategii rozwoju województw oraz znaczenie ich wymiaru przestrzennego były głównym tematem posiedzenia zespołu do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy działającego w ramach Ko…

Konsultacje OChK Wyspy Sobieszewskiej

| Katarzyna Olechnowicz

Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030

| Admin
Formularz rejestracyjny

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60