logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej zaprezentowane w trakcie europejskiego Forum Miast

Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej zaprezentowane w trakcie europejskiego Forum Miast
Publikowane:

Razem dla zielonych i sprawiedliwych miast to hasło odbywającego się w tym roku Forum Miast organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej. Gospodarzem tegorocznej edycji był Turyn będący miastem, które przeszło odważną transformację z miasta fabrycznego w miasto wiedzy, kultury i innowacji. Dowodem tego przeobrażenia było również miejsce samego wydarzenia odbywającego się w dawnych zakładach naprawczych taboru kolejowych powstałych pod koniec dziewiętnastego wieku i działających w tym miejscu do początków lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zostały one zaadaptowane do nowej funkcji w 2017 roku.

W ciągu dwóch dni ponad ośmiuset uczestników ze wszystkich krajów Unii Europejskiej rozmawiało o współczesnych wyzwaniach przed którymi stoją miasta i regiony. Liczne przemówienia, sesje, warsztaty oraz wizyty studyjne były doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk, nawiązywania kontaktów i współpracy. Uczestnicy Forum mogli także zapoznać się z licznymi nowymi inicjatywami szczebla unijnego dedykowanymi zrównoważonemu rozwojowi miast takimi jakimi, między innymi, Europejska Inicjatywa Miejska, Europejski Zielony Ład czy Nowy Europejski Bauhaus. 

W jednym z paneli dotyczących Nowego Europejskiego Bauhausu i jego wpływu na rozwój lokalny udział wzięli również przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, którzy przybliżyli doświadczenia związane z przygotowaniem oraz wdrażaniem przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej będącego elementem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Wstępem do tego zagadnienia były szerokie doświadczenia Samorządu Województwa Pomorskiego ze współpracy z samorządami lokalnymi w ramach odbywającego się od 2006 konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego, jak również związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych. Wszystkie te elementy stanowiły bowiem podstawę do rozpoczęcia prac nad nowym programem służącym budowaniu kompetencji samorządów lokalnych w zakresie procesów inwestycyjnych związanych z przestrzenią publiczną. Bezpośrednim wprowadzeniem do jego przygotowania był natomiast roczny proces badawczy dotyczący czterdziestu czterech realizacji powstałych w różnych częściach naszego regionu w ramach kilku programów operacyjnych, którego celem była identyfikacja uwarunkowań oraz sposobów prowadzenia inwestycji w różnych typach samorządów. W badaniu uwzględniono takie grupy przedsięwzięć infrastrukturalnych jak place i ulice miejskie, parki miejskie, przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich, przestrzenie nadwodne, przestrzenie publiczne związane z obsługą ruchu turystycznego, transportowe węzły integracyjne czy targowiska.

Zaproszenie do udziału w tej części wydarzenia było związane między innymi z oczekiwaniami kierowanymi ze strony Komisji Europejskiej do instytucji zarządzających programami operacyjnymi w krajach członkowskich, które zmierzają do szerokiego uwzględnienia zasad Nowego Europejskiego Bauhausu we wdrażaniu tych programów, między innymi poprzez stosowanie specjalnych kryteriów promujących wybrane elementy wpływające na podniesienie jakości wdrażanych projektów. Podejmowane na tym tle rozwiązania i propozycje Województwa Pomorskiego związane z przestrzenią publiczną oraz zintegrowanymi projektami rewitalizacyjnymi dostrzegane są między innymi przez partnerów z Komisji Europejskiej.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60