logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris
Publikowane:

Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

Na spotkaniu Wykonawca zadania wyjaśnił na czym polega Studium Korytarzowe oraz nakreślił główne problemy komunikacyjne, które planowana droga miałaby rozwiązać. Zaprezentowane zostały uwarunkowania terenu w zakresie: zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiskowych i układu komunikacyjnego. Mieszkańcy zostali również zapoznani z możliwymi wariantami klasy planowanej drogi. Na zakończenie przedstawione zostały wstępne korytarze dla nowej inwestycji.

Głównym calem spotkania było zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z aktualnym stanem prac nad dokumentacją oraz zebranie głosów od publiczności. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak owocne i pełne zaangażowania spotkanie!

Jeżeli nie udało się Państwu wyrazić swojej opinii na spotkaniach informacyjnych prosimy o przesłanie uwag na poniższy adres e-mail w terminie do 17 marca 2023r.

viamaris@databout.pl

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60