logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris
Publikowane:

Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

Na spotkaniu Wykonawca zadania wyjaśnił na czym polega Studium Korytarzowe oraz nakreślił główne problemy komunikacyjne, które planowana droga miałaby rozwiązać. Zaprezentowane zostały uwarunkowania terenu w zakresie: zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiskowych i układu komunikacyjnego. Mieszkańcy zostali również zapoznani z możliwymi wariantami klasy planowanej drogi. Na zakończenie przedstawione zostały wstępne korytarze dla nowej inwestycji.

Głównym calem spotkania było zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z aktualnym stanem prac nad dokumentacją oraz zebranie głosów od publiczności. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak owocne i pełne zaangażowania spotkanie!

Jeżeli nie udało się Państwu wyrazić swojej opinii na spotkaniach informacyjnych prosimy o przesłanie uwag na poniższy adres e-mail w terminie do 17 marca 2023r.

viamaris@databout.pl

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60