logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris
Publikowane:

Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

Na spotkaniu Wykonawca zadania wyjaśnił na czym polega Studium Korytarzowe oraz nakreślił główne problemy komunikacyjne, które planowana droga miałaby rozwiązać. Zaprezentowane zostały uwarunkowania terenu w zakresie: zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiskowych i układu komunikacyjnego. Mieszkańcy zostali również zapoznani z możliwymi wariantami klasy planowanej drogi. Na zakończenie przedstawione zostały wstępne korytarze dla nowej inwestycji.

Głównym calem spotkania było zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z aktualnym stanem prac nad dokumentacją oraz zebranie głosów od publiczności. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak owocne i pełne zaangażowania spotkanie!

Jeżeli nie udało się Państwu wyrazić swojej opinii na spotkaniach informacyjnych prosimy o przesłanie uwag na poniższy adres e-mail w terminie do 17 marca 2023r.

viamaris@databout.pl

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

9 mar. 2023
Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumenta…

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

7 mar. 2023
W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestr…

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych

27 lut. 2023
W związku z zakończeniem procesu oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych na przes…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60