logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe opracowania dotyczące możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim

Podsumowaniem prowadzonych prac analitycznych dotyczących odnawialnych źródeł energii na terenie województwa pomorskiego są opublikowane raporty, poświęcone zagadnieniom możliwości rozwoju farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Zostały one sporządzone w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych następujących w szczególności w 2023 roku.

Wprowadzenie większej swobody realizacji instalacji fotowoltaicznych w tak zwanym okresie przejściowym związanym ze sporządzeniem planów ogólnych gmin w ramach nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w znaczący sposób przyspieszyło rozwój tego sektora w Polsce. Skalę potencjalnych przekształceń odzwierciedla rozmieszczenie obszarów wyznaczonych pod rozwój tego typu instalacji w wydawanych dynamicznie w ostatnim czasie decyzjach o warunkach zabudowy oraz uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pozyskane w tym zakresie dane zestawiono z wynikami identyfikacji terenów preferowanych do rozwoju fotowoltaiki, przeprowadzonej w oparciu o uwarunkowania środowiskowe przestrzeni województwa pomorskiego.

Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim to dokument odpowiadający na potrzeby informacyjne dotyczące stanu prawnego oraz zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych, które uległy zmianie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku wprowadzonych zmian prawnych można zidentyfikować w przestrzeni województwa pomorskiego nowe obszary dla rozwoju inwestycji wiatrowych. Możliwość ich wykorzystania została odniesiona do istniejących uwarunkowań i ograniczeń w poszczególnych częściach regionu.

Opracowania zostały przygotowane przez Agnieszkę Żebiałowicz-Łach oraz Mateusza Richerta z Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60