logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Posiedzenie zespołu zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju odbyło się w Gdańsku

Posiedzenie zespołu zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju odbyło się w Gdańsku
Publikowane:

Rola strategii rozwoju województw oraz znaczenie ich wymiaru przestrzennego były głównym tematem posiedzenia zespołu do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy działającego w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorem spotkania, które odbyło się 26 sierpnia 2022 roku w Ośrodku Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, było Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest jednym z komitetów problemowych działających przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi on działalność naukowo-badawczą i konsultacyjną dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz odpowiada za opracowanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej odpowiedzialnych za europejską politykę spójności, politykę regionalną i miejską, rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska i infrastrukturę czy nawiązywanie długofalowej współpracy z wybranymi instytucjami administracji publicznej. Ważnym elementem działalności komitetu jest również upowszechnianie i wprowadzanie do polityki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych w zakresie problematyki kształtowania zagospodarowania przestrzennego.

Na okres swojej bieżącej kadencji, która upływa w 2022 roku, Komitet powołał pięć zespołów zadaniowych. Jednym z nich jest zespół do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, kierowany przez profesora Jacka Zauchę, którego zadaniem jest, między innymi, ocena sposobów i mechanizmów wdrażania podejścia terytorialnego w polityce rozwoju regionów i całego kraju.

Przedmiotem ostatniego w tej kadencji posiedzenia zespołu była dyskusja poświęcona polityce regionalnej oraz roli strategii rozwoju województw w systemie zarządzania rozwojem w Polsce. Została ona przeprowadzona wokół propozycji sformułowanych przez zespół ekspertów, którzy podjęli próbę oceny obowiązujących strategii rozwoju województw w kontekście zmieniających się w ostatnich latach uwarunkowań prawnych i gospodarczych. Do zebranych przez nich rekomendacji, które przedstawione zostały przez doktorów Piotra Żubera i Radomira Matczaka, odnosili się również przedstawiciele samorządów województw. Byli nimi Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jakub Pietruszewski, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego reprezentujący Samorząd Województwa Pomorskiego.

Wystąpienia stanowiły wprowadzenie do dyskusji panelowej prowadzonej przez profesora Jacka Zauchę. Udział w niej wzięli doktor Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, profesor Krystyna Gawlikowska-Hueckel, członkini zespołu do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, profesor Tomasz Parteka, członek zespołu do spraw obszarów miejskich i metropolitalnych oraz profesorowie Jacek Szlachta i Janusz Zaleski, członkowie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Obejmowała ona konkluzje dotyczące materiału wprowadzającego przedstawionego przez ekspertów.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60