logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Posiedzenie zespołu zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju odbyło się w Gdańsku

Posiedzenie zespołu zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju odbyło się w Gdańsku
Publikowane:

Rola strategii rozwoju województw oraz znaczenie ich wymiaru przestrzennego były głównym tematem posiedzenia zespołu do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy działającego w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorem spotkania, które odbyło się 26 sierpnia 2022 roku w Ośrodku Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, było Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest jednym z komitetów problemowych działających przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi on działalność naukowo-badawczą i konsultacyjną dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz odpowiada za opracowanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej odpowiedzialnych za europejską politykę spójności, politykę regionalną i miejską, rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska i infrastrukturę czy nawiązywanie długofalowej współpracy z wybranymi instytucjami administracji publicznej. Ważnym elementem działalności komitetu jest również upowszechnianie i wprowadzanie do polityki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych w zakresie problematyki kształtowania zagospodarowania przestrzennego.

Na okres swojej bieżącej kadencji, która upływa w 2022 roku, Komitet powołał pięć zespołów zadaniowych. Jednym z nich jest zespół do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, kierowany przez profesora Jacka Zauchę, którego zadaniem jest, między innymi, ocena sposobów i mechanizmów wdrażania podejścia terytorialnego w polityce rozwoju regionów i całego kraju.

Przedmiotem ostatniego w tej kadencji posiedzenia zespołu była dyskusja poświęcona polityce regionalnej oraz roli strategii rozwoju województw w systemie zarządzania rozwojem w Polsce. Została ona przeprowadzona wokół propozycji sformułowanych przez zespół ekspertów, którzy podjęli próbę oceny obowiązujących strategii rozwoju województw w kontekście zmieniających się w ostatnich latach uwarunkowań prawnych i gospodarczych. Do zebranych przez nich rekomendacji, które przedstawione zostały przez doktorów Piotra Żubera i Radomira Matczaka, odnosili się również przedstawiciele samorządów województw. Byli nimi Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jakub Pietruszewski, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego reprezentujący Samorząd Województwa Pomorskiego.

Wystąpienia stanowiły wprowadzenie do dyskusji panelowej prowadzonej przez profesora Jacka Zauchę. Udział w niej wzięli doktor Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, profesor Krystyna Gawlikowska-Hueckel, członkini zespołu do spraw zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, profesor Tomasz Parteka, członek zespołu do spraw obszarów miejskich i metropolitalnych oraz profesorowie Jacek Szlachta i Janusz Zaleski, członkowie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Obejmowała ona konkluzje dotyczące materiału wprowadzającego przedstawionego przez ekspertów.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60