logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Analiza aktywności i potencjału ludnościowego na podstawie danych z telefonii komórkowej

Analiza aktywności i potencjału ludnościowego na podstawie danych z telefonii komórkowej
Publikowane:

Olbrzymia ilość powstających informacji jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem globalnym, które dotyka wszystkich sfer życia. Większość organizacji, bez względu na swoją wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie ich pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania. Nowe technologie umożliwiają gromadzenie użytecznych danych, które mogą stać się fundamentem kreowania polityki przestrzennej i polityki rozwoju. Postęp technologiczny sprawia, że pojawiają się nowe możliwości ich zdobywania, w tym pozyskiwane bez jakiegokolwiek dodatkowego zaangażowania człowieka. Dotyczy to przykładowo danych z systemów kart płatniczych, czy też sieci telefonii komórkowej przy zastrzeżeniu zachowania pełnej anonimowości ich użytkowników. Dane te stają się źródłem wielu informacji pozwalając jednostkom samorządu terytorialnego, czy też szerzej administracji publicznej, wyciągać szereg wniosków istotnych do bieżącego i strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, we współpracy z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło próbę rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu big data z telefonii komórkowej, a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem. W wyniku współpracy samorządów sporządzona została Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta w oparciu o zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowych w 2019 roku, która została udostępniona dla mieszkańców, samorządowców i specjalistów.

Celem tego opracowania była próba oszacowania rzeczywistej liczby osób przebywających w obszarach gmin pomorskich, a w szczególności dynamicznie zmieniającego się Trójmiasta i jego bezpośredniego otoczenia. Jest to jedno z pierwszych opracowań tego typu w Polsce. Porównanie pozyskanych danych i ich konfrontacja z danymi konwencjonalnymi wskazała na niedoszacowanie lub przeszacowanie liczby mieszkańców i turystów w poszczególnych gminach, a także pozwoliła na określenie rzeczywistej liczby użytkowników i odwiedzających i przepływów liczby ludności.

Pozyskane dane i ich analiza służyć mają jeszcze lepszej organizacji życia w naszych gminach. Ułatwi ich władzom podejmowanie odpowiedzialnych i dopasowanych do potrzeb mieszkańców decyzji opartych o rzeczywiste dane, w tym między innymi w zakresie organizacji transportu publicznego, kierunkowania polityki turystycznej, czy rozwoju polityki mieszkaniowej, już teraz stanowiąc interesujący materiał badawczy i analityczny. W miarę postępu technologicznego i udoskonalania metod analizy ich dokładność będzie na pewno coraz lepsza, a zatem wartość i użyteczność dla prowadzenia badań i ich efektów będzie również coraz większa.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60