logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta w oparciu o zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowych w 2019 roku
Kategoria: Osadnictwo, Transport Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2021 Pobierz
Opis:

Celem niniejszego opracowania jest próba oszacowania rzeczywistej liczby osób przebywających w obszarach gmin pomorskich, a w szczególności Trójmiasta i jego bezpośrednich okolic, w oparciu o dane typu big data pochodzące od operatorów telefonii komórkowej. Ich analiza w konfrontacji z danymi konwencjonalnymi ma na celu wskazanie rzeczywistej liczby mieszkańców i turystów w gminach. Ważnym elementem jest również możliwość wskazania liczby użytkowników i odwiedzających, a także przepływów liczby ludności, czyli wartości, które nie są gromadzone lub wykonywane są wyłącznie sporadycznie. Próba porównania danych przestrzennych pochodzących z telefonii komórkowej z oficjalnymi danymi meldunkowymi oraz danymi Głównego Urzędu Statystycznego dla obszaru całego województwa jest jedną z pierwszych tego typu prac w Polsce.

Dane zostały pozyskane przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Gminę Miasta Gdańska, Gminę Miasta Gdyni i Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot obejmują cały obszar województwa pomorskiego i są aktualne według stanu na 2019 roku. W skład zespołu odpowiadającego za przeprowadzenie analizy weszły Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku.

 

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60