logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych
Publikowane:

W związku z zakończeniem procesu oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa pomorskiego w dniu 24 marca 2023 roku odbędzie się pierwsza prezentacja wyników przeprowadzonego badania. Spotkanie organizowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zostanie również poświęcone założeniom przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego realizowanego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej.

Przyjmując Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 Samorząd Województwa Pomorskiego podjął się między innymi zobowiązania pod nazwą „Utworzenie regionalnego systemu kształtowania i zarządzania rozwojem przestrzeni publicznych”. Jest ono realizowane poprzez przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa jakości przestrzeni publicznych w naszym regionie. Na samo przedsięwzięcie składa się pięć powiązanych ze sobą modułów obejmujących wypracowanie standardów kształtowania i rozwoju przestrzeni publicznych, wzmacnianie kompetencji merytorycznych w procesach inwestycyjnych samorządów lokalnych poprzez serię szkoleń, powołanie w strukturach Samorządu Województwa Pomorskiego zespołu do spraw przestrzeni publicznej, a także edukacja przestrzenna poprzez wypracowanie i wdrażanie programu rozwoju wrażliwości przestrzennej mieszkańców regionu oraz popularyzacja wiedzy i promocja dobrych praktyk.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prowadzi obecnie działania mające na celu wypracowanie standardów kształtowania i rozwoju przestrzeni publicznych w procesach inwestycyjnych. W ramach tych działań przeprowadzone zostało badanie dotyczące rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych dla kilkudziesięciu wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych w okresie ostatnich 20 lat na terenie województwa z udziałem środków Unii Europejskiej. Realizacje reprezentujące różne typy przestrzeni publicznych, w tym place, rynki, integracyjne węzły transportowe, przestrzenie nadwodne, parki czy targowiska, w tym zlokalizowane zarówno na terenie miast, jak i na obszarach wiejskich, zostały poddane ocenie na podstawie szczegółowo określonych kryteriów. Kluczowe wnioski z tej oceny, uwzględniające zróżnicowaną specyfikę ocenianych przestrzeni, zostały zebrane w formie Katalogu dobrych praktyk, który docelowo ma stanowić praktyczne wsparcie w planowaniu i realizacji przyszłych przedsięwzięć realizowanych w przestrzeni publicznej.

Program szkoleń dla samorządów lokalnych

Samorząd Województwa Pomorskiego kontynuuje również prace mające na celu wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych poprzez przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu szkoleń obejmującego powiązane ze sobą zagadnienia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej. Szkolenia obejmować będą wątki związane zarówno z organizacją tego procesu, takie jak zamówienia publiczne, spełnienie aktualnych wymogów formalno-prawnych w kontekście przestrzeni publicznych, partycypacja społeczna, jak również z realizacją i utrzymaniem tych przestrzeni, w tym między innymi projektowanie uniwersalne, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego czy adaptacja do zmian klimatu. Z uwagi na konieczność dostosowania programu merytorycznego oraz formy organizacji działań do potrzeb samorządów lokalnych w pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie badanie polegające na ocenie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Jego głównym celem będzie rozpoznanie aktualnych uwarunkowań związanych z działaniami prowadzonymi przez samorządy lokalne, a także najistotniejszych obszarów tematycznych, w których istnieją potrzeby uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy i kompetencji pracowników samorządowych.

Współpraca z uczelniami

W ramach spotkania przedstawiona zostanie również koncepcja organizacji tegorocznej edycji „Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej”. To działanie organizowane między innymi we współpracy ze Związkiem Uczelni Fahrenheita, które będzie zrzeszać studentów czterech uczelni – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a także Akademii Sztuk Pięknych – w interdyscyplinarnych zespołach, których celem będzie wypracowanie strategii rozwoju przestrzeni publicznych oraz projektu nowej lub projektu przekształceń istniejącej przestrzeni publicznej. Problem projektowy, nad którym będą pracować studenci, zostanie wskazany przez samorząd lokalny wyłoniony w otwartym naborze organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Jego uruchomienie planowane jest na początku kwietnia, a pierwsze działania projektowe na terenie wyłonionego samorządu odbędą się w drugiej połowie tego roku.

Prezentacja wyników opracowania dotyczącego oceny przestrzeni publicznych oraz omówienie założeń „Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej” odbędzie się 24 marca 2023 roku o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy potwierdzić swój udział do dnia 17 marca 2023 roku na adres: krajobraz@pbpr.pomorskie.pl

Film podsumowujący pilotażową edycję “Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej 2019”

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60