logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego
Kategoria: Przestrzeń publiczna Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2023 Pobierz
Opis:

Opracowanie przedstawia wyniki oceny rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego w okresie ostatnich 20 lat. Opracowanie obejmuje opis metodologii jakościowej oceny dla takich grup przedsięwzięć infrastrukturalnych jak place i ulice miejskie, parki miejskie, przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich, przestrzenie nadwodne, przestrzenie publiczne związane z obsługą ruchu turystycznego, transportowe węzły integracyjne czy targowiska. Opracowanie jest związane z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej, które zostało zaplanowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Wskazane przedsięwzięcie realizuje zobowiązanie Samorządu Województwa Pomorskiego polegające na utworzeniu regionalnego systemu kształtowania i zarządzania rozwojem przestrzeni publicznych, które zostało wskazane do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Metodologia oceny przestrzeni publicznej została opracowana na podstawie wielu czynników. W jej opracowaniu brał udział zespół specjalistów z różnych dziedzin, takich jak urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, czy dziedzictwo kulturowe w celu uwzględnienia szerokiego spektrum aspektów wpływających na jakość przestrzeni publicznej. Kryteria oceny przedsięwzięć infrastrukturalnych obejmują w szczególności realizację zasady projektowania uniwersalnego, funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych, estetyki, trwałości i funkcjonalności rozwiązań materiałowych nawierzchni i elementów wyposażenia, planowania zieleni i gospodarki drzewostanem, dziedzictwa kulturowego, realizacji zasad ładu przestrzennego oraz dopasowania do kontekstu lokalizacji. Opracowanie zrealizowano ze środków Projektu Pomocy Technicznej na lata 2022-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60