logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Katalog dobrych praktyk w zakresie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych
Kategoria: Przestrzeń publiczna Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2023 Pobierz
Opis:

Niniejsze opracowanie przedstawia rekomendacje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych zebrane i ustalone na podstawie ocen i wniosków z przeprowadzonego w 2022 roku badania przestrzeni publicznych w województwie pomorskim. Oceniane przedsięwzięcia zaklasyfikowano do 7 podstawowych typów przestrzeni publicznych. Należą do nich place i ulice miejskie, parki miejskie, przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich, przestrzenie nadwodne, przestrzenie związane z obsługą ruchu turystycznego, transportowe węzły integracyjne i targowiska. Dla każdej z grup zostały sformułowane oddzielne wnioski, lecz większość poruszanych zagadnień związanych, między innymi, z dostępnością, utrzymaniem czy sposobem pozyskania projektu, ma uniwersalny charakter i opisano je w ramach specjalnych, tematycznych rozdziałów.

Katalog jest elementem szerszego opracowania polegającego na przeprowadzeniu oceny rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego w okresie ostatnich 20 lat. Jest ono związane z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej, które zostało zaplanowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Wskazane przedsięwzięcie realizuje zobowiązanie Samorządu Województwa Pomorskiego polegające na utworzeniu regionalnego systemu kształtowania i zarządzania rozwojem przestrzeni publicznych, które zostało wskazane do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Opracowanie zrealizowano ze środków Projektu Pomocy Technicznej na lata 2022-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60