logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Publikacje w kategorii – Biblioteka

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2024

| Katarzyna Olechnowicz
Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego wo…

Ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego

| Konrad Młynarczyk
Opracowanie przedstawia wyniki oceny rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z…

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

| Konrad Młynarczyk
Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji została opracowana w ramach prowadzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego procedury …

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60