logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030+
Kategoria: Transport Wydawca: Rok wydania: 2020 Pobierz
Opis:

Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030+ jest dokumentem nakreślającym kierunki rozwoju sieci dróg wojewódzkich wpisujące się w rozwój systemu transportowego województwa pomorskiego do roku 2030 z perspektywą na lata kolejne. Uwzględnia on zmiany w zakresie sieci dróg krajowych i umożliwiając racjonalne przekształcanie sieci dróg wojewódzkich i poprawę jej jakości funkcjonalno-technicznej poprzez zdefiniowanie docelowej struktury sieci, sformułowanie celów budowy i przebudowy dróg oraz wskazanie jednolitych w skali regionu zasad postępowania na etapie planowania, projektowania i utrzymania dróg.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60