logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Koncepcja obsługi transportowej Półwyspu Helskiego
Kategoria: Transport Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2018 Pobierz
Opis:

Półwysep Helski stanowi obszar o wysokich walorach zarówno krajobrazowych jak i przyrodniczych, które przyciągają dużą liczbę turystów nie tylko z Trójmiasta, ale również z innych regionów kraju. Ważnym aspektem, zapewniającym turystom komfort jest odpowiednia dostępność i obsługa transportowa obszaru wypoczynku, która w tym przypadku wskazuje na duże braki oraz problemy organizacyjne i infrastrukturalne.
Ograniczone możliwości infrastruktury zarówno drogowej jak i kolejowej we wskazanym obszarze, wpływają na problem przeciążenia sieci transportowych, które nie są przystosowane do przenoszenia dużego ruchu pojazdów i pasażerów. W związku z tym, konieczne jest podjęcie działań w zakresie poprawy obsługi transportowej Półwyspu.
W ramach opracowania przeanalizowano szereg uwarunkowań dotyczących zarówno funkcjonowania i organizacji transportu, ale także środowiskowych (barier i ograniczeń), prognozy demograficznej oraz chłonności turystycznej wynikającej z dyspozycji terenowych do realizacji bazy noclegowej Półwyspu Helskiego i jego otoczenia, przy uwzględnieniu których zaproponowano wariantowo propozycje zmian w zakresie obsługi transportowej obszaru. Całość analiz obejmuje pasmo Reda – Puck – Władysławowo – Hel.
Opracowanie stanowi punkt wyjścia do konsultacji dotyczących możliwości zmian w funkcjonowaniu transportu na Półwyspie Helskim z samorządami miast Hel i Puck, gmin Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz Starostwem Powiatowym w Pucku.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60