logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Analiza w zakresie potrzeb, możliwości i skutków objęcia ochroną w formie chronionego krajobrazu terenów w południowym otoczeniu zespołu jeziornego Mausz
Kategoria: Planowanie przestrzenne, Środowisko Przyrodnicze Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2013 Pobierz
Opis:

Zespół jeziorny Mausz obejmuje swym zasięgiem dwa jeziora położone na terenie gminy Sulęczyno: Mausz Duży i Mausz Mały. Oba jeziora wraz z częścią strefy przybrzeżnej – w granicach administracyjnych gminy Sulęczyno – podlegają ochronie, pozostając w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na brak porozumienia pomiędzy ówczesnymi organami ustanawiającymi obszary chronionego krajobrazu, ochroną nie została objęta strefa przybrzeżna znajdująca się na terenie gminy Parchowo, która do roku 1999 pozostawała w strukturze administracyjnej województwa słupskiego.

Niniejsze opracowanie miało na celu przeanalizowanie i przybliżenie zagadnień związanych z potrzebą, możliwościami i skutkami objęcia ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu, terenów w południowym otoczeniu zespołu jeziornego Mausz. Uzupełniającym celem było wskazanie alternatywnych rozwiązań służących ochronie walorów krajobrazu i ekosystemu jeziornego, jako elementów wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60