logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
Publikowane:

Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego. Odpowiada na potrzeby informacyjne w zakresie ochrony zasobów środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, które są ważnym elementem gospodarowania zasobami przestrzeni i zarządzania jej rozwojem.

Nieustające zmiany w środowisku i w systemie prawnym ochrony środowiska stworzyły konieczność aktualizacji treści opracowania ekofizjograficznego i przedstawienia nowych informacji o stanie środowiska i przestrzeni.

Uaktualniony dokument stanowi formę rozpowszechniania treści z zakresu ochrony środowiska, jako podstawy rozwoju zrównoważonego, będącego konstytucyjną i ustawową zasadą rozwoju naszego państwa. Opracowanie umożliwia dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych, zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.

Opracowanie stanowi dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Koordynatorem prac nad opracowaniem była Katarzyna Stenka – pracownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60