logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
Kategoria: Środowisko Przyrodnicze Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2024 Pobierz
Opis:

Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego. Odpowiada na potrzeby informacyjne w zakresie ochrony zasobów środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), które są ważnym elementem gospodarowania zasobami przestrzeni i zarządzania jej rozwojem.

Dokument jest opracowaniem w zakresie problematyki ekofizjograficznej dla potrzeb planowania przestrzennego w województwie pomorskim. Opracowanie ekofizjograficzne stanowi ujednolicony, kompleksowy materiał, bazujący na dotychczasowych publikacjach, danych opracowanych przez Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego oraz informacjach przestrzennych dostępnych i sporządzonych przez instytucje administracji rządowej i samorządowej, który na mocy art. 72 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.) należy sporządzić w celu sformułowania uwarunkowań przyrodniczych oraz rekomendacji do rozwoju i przekształcania struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60