logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast
Publikowane:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło nabór zgłoszeń do trzeciej edycji projektu Partnerska Inicjatywa Miast. Celem tego projektu jest wzmacnianie kompetencji miast i administracji centralnej w wybranych obszarach tematycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem miast oraz tworzenie sieci kontaktów między miastami nastawionymi na współpracę i wymianę wiedzy.

W bieżącej edycji prowadzony jest nabór do trzech nowych sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast, do których należą miasto efektywne energetycznie, miasto kompaktowe oraz miasto dostępnych mieszkań. Miasta zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie projektu w terminie do 28 stycznia 2023 roku.

Z terenu województwa pomorskiego w projekcie tym uczestniczyły dotychczas Miasto Malbork i Gmina Miasta Gdyni – w ramach sieci Rewitalizacja w latach 2017-2019 – oraz Miasto Słupsk i Gmina Miasta Gdańska w ramach sieci Miasto zielone w latach 2021-2023.

W ramach Krajowego Forum Miejskiego odbywa się dzień informacyjny projektu Partnerska Inicjatywa Miast organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Światowym, będącym kluczowym partnerem projektu.

W ramach trzeciej edycji projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast odbywają się spotkania informacyjne mające przybliżyć zainteresowanym samorządom zakres tematyczny sieci. Dwa z nich odbędą się w grudniu bieżącego roku, a kolejne już w miesiącu styczniu.

Miasto efektywnie energetycznie – 15 grudnia 2023

Miasto kompaktowe – 20 grudnia 2023

Miasto dostępnych mieszkań – 11 stycznia 20204

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60