logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie projektu Studium Korytarzowego dla drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

Podsumowanie projektu Studium Korytarzowego dla drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku
Publikowane:

Od 20 października 2022 roku Spółka Databout na zamówienie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego pracowała nad projektem pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła “Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Prace te zakończono  22 sierpnia 2023 roku, a kompletna dokumentacja została przekazana do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. W tym miejscu należy podziękować mieszkańcom gminy Żukowo i Gdańska za aktywne uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych oraz włodarzom miasta Gdańska oraz gminy Żukowo za wsparcie procesu projektowego wiedzą i doświadczeniem.

Studium Korytarzowe zawarte jest w  kilkunastu tomach dotyczących analiz przestrzennych, środowiskowych, transportowych i ekonomicznych. Przeprowadzone w ramach Studium Korytarzowego analizy pozwoliły finalnie na wyodrębnienie wariantów rekomendowanych do dalszych etapów procesu projektowego m.in. do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Rekomendacji wariantów dokonano w drodze analizy wielokryterialnej służącego ocenie i sklasyfikowaniu analizowanych pięciu wariantów na podstawie wielu kryteriów, które odnoszą się do efektów po zrealizowani danego wariantu. Najwyżej ocenione pod względem analizy zostały warianty: W3, W4, W5.

Warianty korytarzy drogowych wypracowane na postawie Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła „Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60