logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Jakość rozwiązań projektowych w procesach inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

Jakość rozwiązań projektowych w procesach inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
Publikowane:

Podnoszenie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa sprawności procesów inwestycyjnych związanych z jej zagospodarowaniem stanowi jeden z głównych celów przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego realizowanego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Wyzwania związane z koordynacją tych procesów były elementem szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców funduszy Unii Europejskiej zorganizowanego przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku przy udziale przedstawicieli Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Przestrzeń publiczna odgrywa istotną rolę dla kształtowania struktur osadniczych. Z tego względu w procesie jej zagospodarowania punktem wyjścia są uwarunkowania urbanistyczne i planistyczne, które wynikają między innymi z opracowań planistycznych lub analiz urbanistycznych. Zagadnienia związane ze skalą oraz rangą przestrzeni publicznych, które stanowią podstawę dla przebiegu prac projektowych, przybliżyła uczestnikom architekt Anna Łoziak z Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego. W swoim wystąpieniu zwracała ona szczególną uwagę na konieczność osadzenia prowadzonych działań w lokalnych kontekstach przy uwzględnieniu funkcji oraz rangi konkretnej przestrzeni.

W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślano, że proces projektowy dotyczący przestrzeni publicznej wymaga przeprowadzenia kompleksowych działań przedprojektowych, które pozwolą na rozpoznanie uwarunkowań dotyczącej konkretnej przestrzeni oraz potrzeb jej użytkowników. Wszelkie te działania są niezbędne dla sprawnego prowadzenia konkretnej inwestycji, w tym wyboru trybu przeprowadzenia zamówienia na dokumentację projektową oraz roboty budowlane. Precyzyjne określenie celu projektu lub konkretnej przestrzeni ma w założeniu pozwolić na wyłonienie zespołu projektowego, który pozwoli na uwzględnienie wszelkich uwarunkowań konkretnej przestrzeni. W ramach spotkania wskazywano również, że w przypadku istotnych z uwagi na swoją rangę przedsięwzięć o indywidualnym charakterze ważnym narzędziem może być konkurs architektoniczny. Duża liczba procesów inwestycyjnych toczących się równolegle w różnych częściach gmin wymaga jednak wdrożenia standardów postępowania w ramach procesów projektowych. Opracowywane standardy i wytyczne mogą dotyczyć różnych elementów przestrzeni publicznej, czego przykłady przedstawiał Konrad Młynarczyk z Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego.

Ważnym elementem odnoszącym się do jakości przestrzeni publicznej jest sposób jej organizacji i zarządzania. Formalne oraz nieformalne rozwiązania służące poprawie estetyki przestrzeni publicznej przybliżyła Katarzyna Olechnowicz z Zespołu Środowiska i Krajobrazu, która odnosiła się do możliwości wprowadzania regulacji między innymi w ramach uchwał krajobrazowych. Przytaczała również szereg przykładów dotyczących nieformalnych sposobów poprawy jakości przestrzeni publicznej, między innymi poprzez działania dotyczące poprawy estetyki szyldów czy systemy identyfikacji miejskiej.

Szkolenia dotyczące przestrzeni publicznej kierowane do pracowników samorządów lokalnych są jednym z kluczowych elementów Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Celem tego działania będzie wyposażenie pracowników gmin różnej wielkości w kompetencje merytoryczne dotyczące organizacji procesów inwestycyjnych w przestrzeni publicznej oraz procesów zarządzania tą przestrzenią w ramach specjalnie dedykowanego cyklu szkoleniowego. Zasady jego organizacji oraz szczegółowy program powstaną między innymi w oparciu o wyniki badania kompetencji i potrzeb edukacyjnych związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w pomorskich gminach, które na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego wykonuje zespół badawczy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu, które miało miejsce w dniu 25 lipca 2023 roku, udział wzięli przedstawiciele kilku pomorskich gmin odpowiadających między innymi za zagadnienia dotyczące urbanistyki i planowania przestrzennego, procesy inwestycyjne czy wsparcie ze środków pozabudżetowych.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60