logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku
Publikowane:

12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła “Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Na spotkaniu Wykonawca zadania wyjaśnił na czym polega Studium Korytarzowe, nakreślono problem z jakim aktualnie mierzą się mieszkańcy Banina i okolic. Zaprezentowane zostały uwarunkowania terenu w zakresie: zagospodarowania, uwarunkowań środowiskowych, układu komunikacyjnego i aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszkańcy zostali również zapoznani z możliwymi wariantami klasy planowanej drogi. Na zakończenie przedstawione zostały wstępne korytarze dla nowej inwestycji.

Głównym calem spotkania było zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z aktualnym stanem prac nad dokumentacją  pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła “Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, a następnie zebranie głosów od publiczności. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak owocne i pełne zaangażowania spotkanie!

Jeżeli nie udało się Państwu wyrazić swojej opinii na spotkaniach informacyjnych prosimy o przesłanie uwag na poniższy adres e-mail w terminie do 19 stycznia 2023r.

sk-miszewo@databout.pl

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60