logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkania informacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla połączenia węzła Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

Spotkania informacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla połączenia węzła Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku
Publikowane:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim mieszkańców miasta Gdańska oraz gminy Żukowo, na spotkania informacyjne w ramach Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła „Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Studium korytarzowe polega na analizie terenowych korytarzy dla nowej inwestycji drogowej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną wykonalności zamierzenia inwestycyjnego.

Począwszy od 20 października projekt jest w fazie opracowania przez firmę Databout z Warszawy. Prace odbywają się na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Celem realizacji inwestycji jest usprawnienie ruchu drogowego w gminie Żukowo, szczególnie w miejscowościach Banino i Pępowo oraz połączenie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta z Gdańskiem.

Spotkania odbędą się 12 stycznia:

  • o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku
  • o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa przy ul. Tuchomskiej 15 w Baninie

Podczas spotkań prezentowane będą uwarunkowania i założenia nowej drogi oraz przedstawione wstępne trasowane korytarze. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, dzięki czemu każda uwaga zostanie odnotowana.

Liczymy na Państwa zaangażowanie, wspólnie zaplanujemy drogę, która łączy!

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60