logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie do składania wniosków na działania innowacyjne wspierające realizację Nowego Europejskiego Bauhausu

Zaproszenie do składania wniosków na działania innowacyjne wspierające realizację Nowego Europejskiego Bauhausu
Publikowane:

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej przedstawiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków projektowych wspierających działania innowacyjne w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. Nabór wniosków na realizację tych przedsięwzięć potrwa do 19 stycznia 2023 roku. Organami uprawnionymi do składania wniosków są miasta lub ich stowarzyszenia i związki liczące co najmniej 50 tysięcy mieszkańców.

Europejska Inicjatywa Miejska to instrument Unii Europejskiej będący następcą wdrażanej w ostatnich latach inicjatywy na rzecz innowacyjnych działań miejskich. Został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 czerwca 2021 roku. Jednym z jego zasadniczych celów jest poszukiwanie rozwiązań wspierających wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach miast. Odbywa się to w szczególności w ramach komponentu wspierającego działania innowacyjne, który tworzy możliwości wykraczania poza tradycyjne zasady i mechanizmy finansowania działań.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego programu dotyczy przedsięwzięć koncentrujących się na wdrażaniu Nowego Europejskiego Bauhausu, a zatem działań mających na celu tworzenie wysokiej jakości środowiska życia sprzyjającego integracji oraz opierającego się na praktycznym wdrażaniu zasady rozwoju zrównoważonego. Podejście to realizowane jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej.

Składanie wniosków ma charakter otwarty i tworzy szerokie możliwości do składania projektów innowacyjnych w różnych obszarach tematycznych dotyczących przestrzeni publicznej. Zaproszenie przedstawia jednak propozycje czterech kluczowych obszarów tematycznych o największym potencjale generowania rozwiązań innowacyjnych. Wśród takich obszarów wymieniono zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego, budowę i renowację w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej, adaptację i przekształcanie budynków pod kątem dostępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych oraz regenerację przestrzeni miejskiej w celu poprawy warunków życia na terenach miast, w tym w szczególności w ramach procesów rewitalizacji.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60