logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie do składania wniosków na działania innowacyjne wspierające realizację Nowego Europejskiego Bauhausu

Zaproszenie do składania wniosków na działania innowacyjne wspierające realizację Nowego Europejskiego Bauhausu
Publikowane:

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej przedstawiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków projektowych wspierających działania innowacyjne w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. Nabór wniosków na realizację tych przedsięwzięć potrwa do 19 stycznia 2023 roku. Organami uprawnionymi do składania wniosków są miasta lub ich stowarzyszenia i związki liczące co najmniej 50 tysięcy mieszkańców.

Europejska Inicjatywa Miejska to instrument Unii Europejskiej będący następcą wdrażanej w ostatnich latach inicjatywy na rzecz innowacyjnych działań miejskich. Został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 czerwca 2021 roku. Jednym z jego zasadniczych celów jest poszukiwanie rozwiązań wspierających wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach miast. Odbywa się to w szczególności w ramach komponentu wspierającego działania innowacyjne, który tworzy możliwości wykraczania poza tradycyjne zasady i mechanizmy finansowania działań.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego programu dotyczy przedsięwzięć koncentrujących się na wdrażaniu Nowego Europejskiego Bauhausu, a zatem działań mających na celu tworzenie wysokiej jakości środowiska życia sprzyjającego integracji oraz opierającego się na praktycznym wdrażaniu zasady rozwoju zrównoważonego. Podejście to realizowane jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej.

Składanie wniosków ma charakter otwarty i tworzy szerokie możliwości do składania projektów innowacyjnych w różnych obszarach tematycznych dotyczących przestrzeni publicznej. Zaproszenie przedstawia jednak propozycje czterech kluczowych obszarów tematycznych o największym potencjale generowania rozwiązań innowacyjnych. Wśród takich obszarów wymieniono zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego, budowę i renowację w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej, adaptację i przekształcanie budynków pod kątem dostępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych oraz regenerację przestrzeni miejskiej w celu poprawy warunków życia na terenach miast, w tym w szczególności w ramach procesów rewitalizacji.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

9 mar. 2023
Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumenta…

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

7 mar. 2023
W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestr…

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych

27 lut. 2023
W związku z zakończeniem procesu oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych na przes…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60